Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

CPK – Inwestowanie w przyszłość gospodarczą i bezpieczeństwo Polski

STH będzie nie tylko największym lotniskiem w tej części Europy, ale także niesamowitym projektem infrastrukturalnym, który szybko i sprawnie zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Inwestycje strategiczne oparte na czterech filarach

Pierwszym i najbardziej rozpoznawalnym jest multimodalny węzeł transportowy – lotnisko zlokalizowane w centralnej Polsce, zintegrowane z głównym kolejowym portem przesiadkowym kraju i połączone z siecią autostrad, Portem Lotniczym Solidarność.

Drugi filar to rozbudowa i modernizacja systemu transportu kolejowego w kraju. Projekt Kolejowy CPK umożliwi budowę sieci około 2000 km nowych linii kolejowych. Dzięki temu można podróżować między stolicą Warszawą a wszystkimi większymi miastami w Polsce w maksymalnie 2,5 godziny.

Trzeci filar to budowa około 400 km nowych dróg oraz pełna integracja Platformy Transportowej Unity z istniejącym systemem autostrad i dróg ekspresowych.

Wreszcie ostatni filar, ale nie mniej ważny, to Aerotropolis – przyszły rozwój terenów wokół portu Solidarność – dzięki portowi i nowemu systemowi transportu publicznego w kraju, który stanie się lepszym miejscem. Z Europy.

Serce systemu transportowego łączącego Europę

Nowe centralne lotnisko dla Polski to strategiczna inwestycja, o której mówi się od lat 70. XX wieku. Jednak obecny polski rząd postanowił w 2017 roku podjąć zdecydowane kroki w tym kierunku, dzięki czemu pomysł utworzenia lotniska centralnego stał się ogromny. Oczekuje się, że strategiczna inwestycja o dużej skali zmieni oblicze transportu publicznego w kraju i skutecznie połączy Polskę i region Europy Środkowo-Wschodniej z resztą Europy. W ramach projektu CPK powstanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych, głównie linii dużych prędkości, których w Polsce nie ma.

„Wartość dodana tego ambitnego projektu polega na zintegrowaniu poszczególnych projektów infrastrukturalnych związanych z transportem lotniczym, drogowym i kolejowym w jeden zintegrowany projekt infrastrukturalny, który przyniesie jak największe korzyści dla systemu transportowego i rozwoju gospodarczego” – mówi Mikołaj Wild. , Prezes Zarządu Solidarności Transport Hub.

READ  Jak długofalowo Polska, Belgia i Szwajcaria przyjmują uchodźców?

Nowy węzeł komunikacyjny w sercu Polski, centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jest swoistą „bramą” na świat dla reszty Europy i całego regionu. Obecnie ludzie w Polsce i nie tylko, Czechach, Słowacji i krajach bałtyckich są uzależnieni głównie od centrów wymiany zlokalizowanych w Europie Zachodniej, na przykład we Frankfurcie, Monachium, Paryżu czy Amsterdamie. Budowa Portu Lotniczego Solidarność umożliwi uruchomienie bezpośrednich lotów długodystansowych z regionu CEEC. Nowa platforma wymiany to także szansa na rozwój gospodarczy Polski i jej sąsiadów. Polska, ze względu na centralne i strategiczne położenie geograficzne na przecięciu szlaków komunikacyjnych Wschód-Zachód i Północ-Południe, była naturalnym wyborem. Taka lokalizacja wpłynie również na podniesienie atrakcyjności całego regionu.