G艂odni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o kt贸rych chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej

Chiny planuj膮 nowy bodziec gospodarczy 馃彌

Chiny planuj膮 nowy bodziec gospodarczy 馃彌

Wed艂ug Bloomberga Chiny rozwa偶aj膮 przyj臋cie nowego programu subsydiowania nieruchomo艣ci w celu pobudzenia gospodarki. Organy regulacyjne rozwa偶aj膮 obni偶enie zaliczek w niekt贸rych g艂贸wnych obszarach miejskich, obni偶enie prowizji maklerskich od transakcji i dalsze obni偶enie op艂at transakcyjnych.

Rz膮d m贸g艂by r贸wnie偶 udoskonali膰 i rozszerzy膰 niekt贸re rozwi膮zania nakre艣lone w kompleksowym 16-punktowym pakiecie ratunkowym, og艂oszonym ju偶 w zesz艂ym roku. Chi艅ski sektor nieruchomo艣ci unikn膮艂 upadku, ale nadal stanowi ogromne obci膮偶enie dla drugiej co do wielko艣ci gospodarki 艣wiata. Sprzeda偶 dom贸w zwolni艂a w maju i wzros艂a tylko o 6,7%, w por贸wnaniu do ponad 29% w poprzednich dw贸ch miesi膮cach.

Nastroje na chi艅skim rynku kredyt贸w hipotecznych pozostaj膮 ponure. 藕r贸d艂o: Bloomberg.

Jednak wspomniane wiadomo艣ci pomog艂y pchn膮膰 chi艅ski indeks deweloper贸w nieruchomo艣ci do wzrostu o ponad 6%. 藕r贸d艂o: Bloomberg.

Chi艅ski rynek jest dzi艣 wyra藕nie wy偶szy, przy wolumenie CHNCop i wy偶szym chi艅skim juanie popartym wspomnianymi wiadomo艣ciami. 藕r贸d艂o: xStation5.

Niniejszy materia艂 stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych, zmieniaj膮cej dyrektyw臋 2002/92/WE oraz dyrektyw臋 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowi膮 rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporz膮dzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cy Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do standard贸w i technik regulacyjnych odnosz膮cych si臋 do technicznych metod obiektywnego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub proponuj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawnienie szczeg贸lnych interes贸w lub przes艂anek wskazuj膮cych na istnienie konfliktu interes贸w lub jakiekolwiek inne doradztwo, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia s艂u偶膮 wy艂膮cznie celom informacyjnym i nie powinny by膰 interpretowane jako porady, rekomendacje, zach臋ty do inwestowania lub kupna lub sprzeda偶y produkt贸w finansowych. XTB nie mo偶e ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za jego u偶ycie i wynikaj膮ce z tego konsekwencje, poniewa偶 inwestor ko艅cowy pozostaje jedynym decydentem dotycz膮cym pozycji zajmowanej na jego rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podj臋te w zwi膮zku z ewentualnym zakupem lub sprzeda偶膮 kontrakt贸w CFD s膮 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣ci膮 inwestora ko艅cowego. Powielanie lub rozpowszechnianie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osi膮gni臋te w przesz艂o艣ci niekoniecznie wskazuj膮 na przysz艂e wyniki, a ka偶dy, kto dzia艂a na podstawie takich informacji, robi to na w艂asne ryzyko. Kontrakty CFD s膮 z艂o偶onymi instrumentami i wi膮偶膮 si臋 z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapita艂u z powodu d藕wigni finansowej. 79% rachunk贸w inwestor贸w detalicznych odnotowuje straty pieni臋偶ne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewni膰 si臋, 偶e rozumiesz, jak dzia艂aj膮 kontrakty CFD i mo偶esz podj膮膰 potencjalne ryzyko utraty pieni臋dzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapita艂u.

READ  Dlaczego Polska nie znalaz艂a jeszcze swojego miejsca w Europie?