G艂odni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o kt贸rych chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej

Bitcoin traci 4% 馃搲 Wz贸r techniczny nied藕wiedziego odwr贸cenia?

Bitcoin traci 4% 馃搲 Wz贸r techniczny nied藕wiedziego odwr贸cenia?

Kryptowaluty dzisiaj spadaj膮. Bitcoin traci prawie 4% i wycofuje si臋 z poziom贸w bliskich rocznych maksim贸w w pobli偶u 37 800 dolar贸w. Najwi臋ksza kryptowaluta mo偶e osi膮gn膮膰 potencjalne kr贸tkoterminowe odwr贸cenie trendu w miar臋 rozszerzania si臋 nied藕wiedziego wzoru podw贸jnego szczytu.

Notowania Ethereum spad艂y o 2,7% i powr贸ci艂y do 鈥嬧媝sychologicznego wsparcia na poziomie 2000 dolar贸w, a jedynymi kryptowalutami, kt贸re dzisiaj zyskuj膮, s膮 Dogecoin i Avalanche, kt贸rych obroty wynosz膮 blisko 10%. Decyzja w sprawie wniosku Hashdex o utworzenie funduszu notowanego na gie艂dzie (ETF) zosta艂a op贸藕niona przez organy regulacyjne Komisji Papier贸w Warto艣ciowych i Gie艂d (SEC);
Traderzy wyceniaj膮 luk臋 p艂ynno艣ci pomi臋dzy 35 000 a 33 000 dolar贸w, co mo偶e zach臋ca膰 do nied藕wiedzich pozycji na rynku instrument贸w pochodnych, co mo偶e oferowa膰 wy偶sz膮 premi臋. Sytuacja ta ma miejsce, gdy zyski kr贸tkoterminowych trader贸w Bitcoinem osi膮gn臋艂y wczoraj poziom 20%, co historycznie jest zwiastunem zwi臋kszonej poda偶y i realizacji zysk贸w.

殴r贸d艂o: XStation 5

鈥濶iniejszy materia艂 stanowi komunikacj臋 marketingow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮cej dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MiFID II). Komunikaty marketingowe nie stanowi膮 rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub proponuj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Komisji oraz rozporz膮dzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮ce Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie standard贸w i technik regulacyjnych odnosz膮cych si臋 do rozwi膮za艅 technicznych s艂u偶膮cych obiektywnemu przedstawianiu rekomendacji inwestycyjnych lub innych zalecanych informacji lub informacji inwestycyjnych propozycji strategii oraz ujawniania prywatnych interes贸w lub przes艂anek konfliktu interes贸w lub udzielania innych porad, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Journal des Lois 2019, sekcja 875 ze zm.). Wszelkie informacje, analizy i szkolenia maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny i nie nale偶y ich interpretowa膰 jako porady, rekomendacji, zach臋ty do inwestowania lub zaproszenia do zakupu lub sprzeda偶y produkt贸w finansowych. XTB nie mo偶e zosta膰 poci膮gni臋te do odpowiedzialno艣ci za wykorzystanie i wynikaj膮ce z tego konsekwencje, poniewa偶 ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie transakcji dokonywanych na jego rachunku handlowym XTB. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji i w zwi膮zku z tym wszelkie decyzje podj臋te w zwi膮zku z potencjalnym zakupem lub sprzeda偶膮 kontrakt贸w CFD le偶膮 wy艂膮cznie w gestii inwestora ko艅cowego. Powielanie lub rozpowszechnianie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci tych informacji do cel贸w komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki uzyskane w przesz艂o艣ci niekoniecznie wskazuj膮 na wyniki w przysz艂o艣ci, a ka偶dy, kto dzia艂a w oparciu o takie informacje, robi to na w艂asne ryzyko. Kontrakty CFD s膮 z艂o偶onymi instrumentami i nios膮 ze sob膮 wysokie ryzyko szybkiej utraty kapita艂u z powodu d藕wigni finansowej. 79% rachunk贸w inwestor贸w detalicznych odnotowuje straty pieni臋偶ne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powiniene艣 upewni膰 si臋, 偶e rozumiesz, jak dzia艂aj膮 kontrakty CFD i 偶e jeste艣 w stanie ponie艣膰 potencjalne ryzyko utraty pieni臋dzy. W przypadku rachunku ograniczonego ryzyka ryzyko straty ogranicza si臋 do zainwestowanego kapita艂u.

READ  Startupowa firma wymy艣la innowacyjn膮 鈥瀘grodzenie wiatrowe鈥, aby produkowa膰 energi臋 w dowolnym miejscu!