Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

[AGIR] Osoby LGBTI+ są w Polsce zagrożone: chrońmy je!

[AGIR] Osoby LGBTI+ są w Polsce zagrożone: chrońmy je!

Tworzenie „stref anty-LGBT”.

W Polsce istnieje „szansa” 1 na 3 na znalezienie się w „strefie anty-LGBT”. Obszary te zostały utworzone przez władze niektórych miast, powiatów i regionów w Polsce w celu wykluczenia osób LGBTI+ z przestrzeni publicznej.

Od marca 2019 r. są one realizowane w drodze uchwał. Rezolucje te, mające na celu zakazanie parad równości, pozwalają społecznościom odmówić finansowania wszelkich wysiłków na rzecz ochrony praw osób LGBTI+ i firm, które odmawiają osobom LGBTI+ dostępu.

W 2021 r. wydano w Polsce 99 uchwał, które miały bezpośredni wpływ na dyskryminację osób LGBTI+: liczba ataków i dyskryminacji wzrosła wszędzie w Polsce, szczególnie w tych miastach, departamentach i regionach.

➡️ Zbieramy się na ziemi

W całej Francji nasi aktywiści są zaangażowani w ochronę praw osób LGBTI+. Mamy specjalną dobrowolną komisję na szczeblu krajowym, Komisję ds. Orientacji Seksualnej i Tożsamości Płciowej (OSIG). Przez cały rok, a zwłaszcza w dni międzynarodowe, wspieramy aktywistów w podnoszeniu świadomości i mobilizacji poprzez petycje, organizowanie wieców, przesłuchania online, lokalne rzecznictwo lub rozwój akcji we Francji. Aby wziąć udział w naszych działaniach: Dołącz do nas!

Nasze żądania do władz polskich

Władze lokalne muszą zaprzestać dyskryminacyjnej praktyki prewencyjnego zakazywania marszów równości i innych pokojowych zgromadzeń osób LGBTI+ walczących o swoje wolności;

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno zapewnić umorzenie wszelkich postępowań sądowych przeciwko osobom wyłącznie z powodu ich udziału w wydarzeniach związanych ze społecznością LGBTI+;

Organy ścigania muszą położyć kres dyskryminacyjnej praktyce profilowania osób LGBTI+, powstrzymać się od użycia siły (w zakresie absolutnie niezbędnym i niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków) oraz chronić osoby organizujące i uczestniczące w pokojowych zgromadzeniach społeczności LGBTI+. Są bez dyskryminacji;

Pod pozorem ochrony wartości rodzinnych Ministerstwo Edukacji powinno zaprzestać cenzurowania włączenia i reprezentacji osób LGBTI+ w sektorze edukacji.