Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Aby walczyć z imigracją, Polska zwalnia osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego

Aby walczyć z imigracją, Polska zwalnia osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego

Polska, borykająca się z niedoborem siły roboczej i kryzysem demograficznym, podejmuje zdecydowane działania, aby zachęcić młodych ludzi do pozostania w swoim kraju.

Polska gospodarka jest w dobrej kondycji. Stopa bezrobocia osiągnęła 3%, najniższy poziom od 25 lat, podczas gdy polski rząd spodziewa się wzrostu na poziomie 3,8% w 2019 r. Jednak pomimo tej sprzyjającej sytuacji polskie firmy borykają się z poważnym problemem: niedoborem siły roboczej. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, 4 lipca polski parlament głosował za nowymi ulgami podatkowymi dla młodych ludzi. Zwalnia to z podatku dochodowego pracowników poniżej 26 roku życia, którzy zarabiają mniej niż 19 900 euro rocznie. To nowe rozwiązanie, które zdaniem rządu dotyczy dwóch milionów osób, wydaje się bardzo hojne w porównaniu z polską płacą minimalną wynoszącą 13 980 euro rocznie.

Imigracja jest odpowiedzialna za niedobory siły roboczej

Z badania opublikowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2016 roku wynika, że ​​w ciągu 15 lat wyemigrowało ponad 1,7 mln Polaków. Większość osiedliła się następnie w Wielkiej Brytanii, gdzie reprezentowali pierwszą społeczność imigrantów, a inni wybrali Niemcy lub Francję. W kontekście silnego wzrostu gospodarczego w kraju pochodzenia te przepływy migracyjne mogą na pierwszy rzut oka zaskakiwać. Jednak pomimo pełnego zatrudnienia i silnego wzrostu, poziom wynagrodzeń w Polsce pozostaje bardzo niski. To nowe rozwiązanie rządowe, którego koszt szacuje się na 590 milionów euro, stanowi zatem próbę powstrzymania czegoś, co wydaje się być „masowym drenażem mózgów”.

W opublikowanym w 2017 roku raporcie grupa ubezpieczeniowa Coface zwraca uwagę, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC), brakuje rąk do pracy wśród zawodów wykwalifikowanych. Zawody inżynieryjne, sektor komercyjny i zawody medyczne są najbardziej dotknięte tym niedoborem. Z drugiej strony inne sektory gospodarki, takie jak rolnictwo, cierpią z powodu bezrobocia. Według tego samego badania niedobór ten może w dłuższej perspektywie stanowić główną przeszkodę w rozwoju kraju.

READ  W obliczu Rosji Polska kontynuuje przymusowe dozbrajanie, kupując od Boeinga 96 helikopterów Apache.

Region przeżywający kryzys demograficzny

Nowa regulacja podatkowa stanowi także integralną część polityki społecznej polskiego rządu, mającej na celu rozwiązanie nękającego kraj kryzysu demograficznego. Od 1995 r. liczba ludności Polski nieznacznie spadła. Jeśli populacja kraju utrzymuje się na poziomie powyżej 38 milionów, dzieje się tak dzięki licznym napływom imigracji. Od czasu kryzysu ukraińskiego w 2014 roku do kraju przybyło znacznie ponad półtora miliona obywateli Ukrainy. Jednocześnie załamał się współczynnik dzietności, spadając z 2,06 do 1,32 dziecka na kobietę w ciągu 30 lat.

Aby ożywić demografię Polski, PiS, partia konserwatywna sprawująca władzę od 2017 r., ustanowiła w szczególności zasiłek rodzinny w wysokości 125 euro miesięcznie na dziecko, bez warunków dochodowych. Węgry, które odnotowują podobny spadek wskaźnika urodzeń, również wdrażają środki szokowe. Proponuje między innymi przekazanie 30 000 euro parom posiadającym troje i więcej dzieci.