G艂odni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o kt贸rych chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej

Zmniejszenie produkcji o milion bary艂ek dziennie mo偶e spowodowa膰 wzrost cen ropy 馃攷

Zmniejszenie produkcji o milion bary艂ek dziennie mo偶e spowodowa膰 wzrost cen ropy 馃攷

Wed艂ug delegat贸w OPEC wraz ze swoimi sojusznikami na czele z Rosj膮 rozwa偶a zmniejszenie wydobycia ropy nawet o milion bary艂ek dziennie. Ta uwaga pojawia si臋 w kontek艣cie trwaj膮cych konflikt贸w na Bliskim Wschodzie, kt贸re ju偶 nadwyr臋偶y艂y rynki ropy. Arabia Saudyjska popiera ograniczenie produkcji, podczas gdy inni cz艂onkowie sprzeciwiaj膮 si臋 zmniejszaniu kwot. Oczekuje si臋, 偶e je艣li to posuni臋cie dojdzie do skutku, ceny ropy wzrosn膮, co mo偶e zosta膰 og艂oszone podczas wirtualnego spotkania kartelu, kt贸re pierwotnie mia艂o si臋 odby膰 w zesz艂ym tygodniu, ale zosta艂o prze艂o偶one na jutro ze wzgl臋du na nieporozumienia co do poziom贸w produkcji.

殴r贸d艂o: XStation 5

鈥濶iniejszy materia艂 stanowi komunikacj臋 marketingow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮cej dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MiFID II). Komunikaty marketingowe nie stanowi膮 rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub proponuj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Komisji oraz rozporz膮dzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮ce Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie standard贸w i technik regulacyjnych odnosz膮cych si臋 do rozwi膮za艅 technicznych s艂u偶膮cych obiektywnemu przedstawianiu rekomendacji inwestycyjnych lub innych zalecanych informacji lub informacji inwestycyjnych propozycji strategii oraz ujawniania prywatnych interes贸w lub przes艂anek konfliktu interes贸w lub udzielania innych porad, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Journal des Lois 2019, sekcja 875 ze zm.). Wszelkie informacje, analizy i szkolenia maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny i nie nale偶y ich interpretowa膰 jako porady, rekomendacji, zach臋ty do inwestowania lub zaproszenia do zakupu lub sprzeda偶y produkt贸w finansowych. XTB nie mo偶e zosta膰 poci膮gni臋te do odpowiedzialno艣ci za wykorzystanie i wynikaj膮ce z tego konsekwencje, poniewa偶 ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie transakcji dokonywanych na jego rachunku handlowym XTB. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji i w zwi膮zku z tym wszelkie decyzje podj臋te w zwi膮zku z potencjalnym zakupem lub sprzeda偶膮 kontrakt贸w CFD le偶膮 wy艂膮cznie w gestii inwestora ko艅cowego. Powielanie lub rozpowszechnianie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci tych informacji do cel贸w komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki uzyskane w przesz艂o艣ci niekoniecznie wskazuj膮 na wyniki w przysz艂o艣ci, a ka偶dy, kto dzia艂a w oparciu o takie informacje, robi to na w艂asne ryzyko. Kontrakty CFD s膮 z艂o偶onymi instrumentami i nios膮 ze sob膮 wysokie ryzyko szybkiej utraty kapita艂u z powodu d藕wigni finansowej. 79% rachunk贸w inwestor贸w detalicznych odnotowuje straty pieni臋偶ne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powiniene艣 upewni膰 si臋, 偶e rozumiesz, jak dzia艂aj膮 kontrakty CFD i 偶e jeste艣 w stanie ponie艣膰 potencjalne ryzyko utraty pieni臋dzy. W przypadku rachunku ograniczonego ryzyka ryzyko straty ogranicza si臋 do zainwestowanego kapita艂u.

READ  Wojna na Ukrainie. Koniec 鈥瀖iesi膮ca miodowego鈥 mi臋dzy Polsk膮 a Ukrain膮?