Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Podsumowanie dzienne: Umiarkowany optymizm sprawia, że ​​US500 zbliża się do rocznych maksimów

Podsumowanie dzienne: Umiarkowany optymizm sprawia, że ​​US500 zbliża się do rocznych maksimów

 • Wall Street odnotowała dziś umiarkowane wzrosty, a indeksy US500 i US100 wzrosły o 0,25-0,35%, pomimo lekkiego wzrostu dolara. Indeks US500 notowany jest na poziomie 4580 punktów, tuż poniżej tegorocznego maksimum wynoszącego 4630 punktów.
 • Europejskie indeksy zakończyły dzień znaczącymi wzrostami. Niemiecki DAX i włoski FTSE MiB wzrosły o 1,30%, a wiodący polski indeks WIG20 stracił 0,80%. Na rynku walutowym dolar nowozelandzki (NZD) i frank szwajcarski (CHF) wykazują wzrosty.
 • Dzisiejsze komentarze członków Fed są dość gołębie:
  – Gubernator Rezerwy Federalnej Rafael Bostic przyjmuje ostrożny, ale optymistyczny ton w odniesieniu do amerykańskiej gospodarki. Podkreślił, że osiągnięcie inflacji na poziomie 2% byłoby trudne, ale możliwe, stwierdzając, że Rezerwa Federalna jest na dobrej drodze do skutecznego zwalczania inflacji.
  – Gubernator Rezerwy Federalnej Raphael Barkin przyjmuje bardziej ostrożne stanowisko. Wskazuje na spowolnienie wydatków konsumpcyjnych, ale nie spodziewa się istotnego spadku. Barkin ostrzega przed przedwczesnymi rozmowami o obniżkach stóp procentowych i oczekuje, że inflacja będzie bardziej stabilna niż oczekiwano.
 • Bank Rezerw Nowej Zelandii, zgodnie z oczekiwaniami rynku, zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,50%. Siła dolara nowozelandzkiego wynikała z podniesienia przez Bank Rezerw Nowej Zelandii prognoz stóp procentowych oraz jastrzębich komentarzy gubernatora Banku Rezerw Nowej Zelandii Orra.
 • Inflacja w Hiszpanii ukształtowała się znacznie poniżej oczekiwań na poziomie 3,2% rok do roku w porównaniu z oczekiwaniami na poziomie 3,7% i poprzednią prognozą na poziomie 3,5%, co wskazuje, że podwyżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny prawdopodobnie będą skuteczne.
 • Niemcy także odnotowały spadek inflacji. Listopadowe dane pokazują spadek do 3,2% r/r wobec oczekiwań na poziomie -3,5% i poprzedniego poziomu 3,8%.
 • Wzrost PKB w USA (drugie czytanie) był lepszy od wstępnych danych za październik. Wzrost osiągnął 5,2% rok do roku, więcej niż początkowe oczekiwania na poziomie 4,9%. Spadek zaobserwowano także w przypadku składników inflacji i spożycia prywatnego.
 • Według Departamentu Energii zapasy ropy wzrosły mniej niż poprzednio, ale w zasadzie nie oczekiwano wzrostu. Zapasy wzrosły o 1,6 mln baryłek, przy większym wzroście zapasów destylatów i benzyn. Ropa naftowa początkowo straciła duże zyski, ale później odbiła i odnotowała dzienne zyski.
 • Kryptowaluty odnotowują umiarkowane spadki. Pomimo tego, że był blisko lokalnych maksimów, Bitcoinowi nie udało się utrzymać powyżej poziomu 38 000 dolarów. W momencie publikacji Bitcoin spadł o 0,40% do 37 700 dolarów.

„Niniejszy materiał stanowi komunikację marketingową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MiFID II). Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub proponującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Komisji oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie standardów i technik regulacyjnych odnoszących się do rozwiązań technicznych służących obiektywnemu przedstawianiu rekomendacji inwestycyjnych lub innych zalecanych informacji lub informacji inwestycyjnych propozycji strategii oraz ujawniania prywatnych interesów lub przesłanek konfliktu interesów lub udzielania innych porad, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Journal des Lois 2019, sekcja 875 ze zm.). Wszelkie informacje, analizy i szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich interpretować jako porady, rekomendacji, zachęty do inwestowania lub zaproszenia do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za wykorzystanie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie transakcji dokonywanych na jego rachunku handlowym XTB. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji i w związku z tym wszelkie decyzje podjęte w związku z potencjalnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD leżą wyłącznie w gestii inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji do celów komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki uzyskane w przeszłości niekoniecznie wskazują na wyniki w przyszłości, a każdy, kto działa w oparciu o takie informacje, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i że jesteś w stanie ponieść potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku rachunku ograniczonego ryzyka ryzyko straty ogranicza się do zainwestowanego kapitału.

READ  Przedsiębiorcy | Dobre plany na Sylwestra