Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Wizyta Zastępcy Sekretarza Generalnego w Polsce: Ukraina i wsparcie dla praworządności priorytetem

Wizyta Zastępcy Sekretarza Generalnego w Polsce: Ukraina i wsparcie dla praworządności priorytetem

Zastępca Sekretarza Generalnego, Björna BergaOdwiedziłem miejsce pracy Polska 4 i 5 marca. Spotkał się w Warszawie Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Ich spotkanie skupiało się na potrzebie wielostronnego wsparcia dla Ukrainy i szczególnej roli Rady Europy w radzeniu sobie ze skutkami rosyjskiej wojny agresywnej. Zastępca Sekretarza Generalnego podkreślił, że w naszym wsparciu dla Ukrainy nie będzie zmęczenia i potwierdził, że odpowiedzialność jest „warunkiem wstępnym sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Bjørn Berge dziękuje Rejestrowi Szkód Polskiej Rady Europy i jego wsparciu Plan działania dla Ukrainyoraz za wyjątkową pomoc humanitarną udzieloną milionom Ukraińców przekraczających granicę między Ukrainą a Polską.

Podczas spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych wyrażono główne poparcie Polski dla planów działania Rady Europy na rzecz RP Moldova I Gruzja.

Podsekretarz Generalny spotkał się także z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, z którym przeprowadził pogłębioną dyskusję na temat trwających reform w zakresie praworządności w Polsce. Bjørn Berge z zadowoleniem przyjął zaangażowanie polskich władz we wdrażanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Unii Europejskiej, a także siedmiopunktowego planu Polski na rzecz przywrócenia praworządności. Pogratulował Ministrowi zaangażowania w dalsze prace nad tymi kwestiami i zapewnił go o pełnym wsparciu Rady Europy, która udostępnia Polsce swoją specjalistyczną wiedzę, zwłaszcza Komisji Weneckiej oraz innych grup monitorujących i eksperckich.

W dniu dzisiejszym Zastępca Sekretarza Generalnego odwiedził siedzibę UrzęduŚwiatowa Agencja Antydopingowa (AMA) w Warszawie, gdzie spotkał się z Prezesem WADA Witoldem Banką i Dyrektorem Generalnym Olivierem Niglim. Dyskusje skupiały się na wspólnych działaniach między obiema organizacjami oraz potrzebie globalnych sojuszy w sporcie, aby zaradzić skutkom rosyjskiej wojny agresywnej.

READ  W Polsce spustoszenie ograniczeń w dostępie do aborcji