Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Węzeł Transportu Solidarności poszukuje nowego inwestora

Węzeł Transportu Solidarności (STH) to największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Polega na budowie największego lotniska w Europie Środkowej i rozbudowie około 2000 km nowych linii kolejowych na terenie całego kraju. Projekty CPK są finansowane z trzech źródeł: obligacji skarbowych, finansowania handlu oraz środków unijnych.

– Od samego początku byliśmy gotowi zaproponować współpracę potencjalnym inwestorom. Jesteśmy wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem dla inwestorów zagranicznych w związku z potrzebą budowy dużego lotniska, które stanie się głównym węzłem komunikacyjnym w naszej części Europy – mówi Mikowaj Wild, prezes Solidarity Transport Hub.

Inwestycja CPK jest wspierana przez polski rząd, a jej opłacalność i strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju zostały wysoko ocenione przez analityków w Raporcie Kearneya – „Analiza wpływu CPK na gospodarkę w Polsce” (dziennik).

Rolą partnera finansowego będzie wniesienie wkładu w udziały w SPV komponentu lotniskowego, współorganizowanie finansowania budowy Portu Lotniczego Solidarność oraz innych środków finansowych wspierających jego działalność.

Dlatego STH (Centralny Port Komunikacyjny Sp. z oo) zaprasza podmioty zainteresowane udziałem finansowym i doświadczeniem inwestycyjnym w sektorze lotnisk. Na zgłoszenia zainteresowanych przedsiębiorców firma czeka do 26 sierpnia.

Więcej informacji o STH i procesie wyboru partnera można znaleźć na STH . strona.

Kontakt:

Conrad cię wynagrodzi

Menedżer ds. relacji z prasą

+48 882350378

[email protected]

READ  Firmy muszą płacić za szkody w środowisku, mówi Europejski Trybunał Obrachunkowy