Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Wdrażanie przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego

Wdrażanie przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego

A Raport z Sekretarz generalny Marija Bejcinovic Buric Opublikowano dzisiaj na temat poważnych kwestii poruszonych przez dwa orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2021 r. i 10 marca 2022 r. W wyrokach tych stwierdził Trybunał Konstytucyjny Europejska Konwencja Praw CzłowiekaDokładniej,Pozycja 6 Gwarantuje prawo do rzetelnego procesu sądowego (wyj Europejski Trybunał Praw Człowieka), nie odpowiada Konstytucja RP.

Sekretarz Generalny konkluduje, że te dwa wyroki podważają ustaloną i wyłączną właściwość Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie stosowania i interpretowania praw zapisanych w Konwencji. W rezultacie obowiązek Polski zagwarantowania każdemu, kto podlega jej jurysdykcji, korzystania z prawa do rzetelnego procesu sądowego przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, nie jest w tym momencie spełniony w prawie polskim. Sekretarz Generalny wyraża swoje zaniepokojenie w związku z rosnącą liczbą podobnych wyroków i związanych z nimi skarg zawisłych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

W swoim oświadczeniu Sekretarz Generalny podkreśla bezwzględny obowiązek przestrzegania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i nalega, aby stwierdzone braki zostały przez nie uzupełnione. Rada Ministrów Gdy Polska nadzoruje wykonanie tych wyroków, podporządkujcie sięSekcja 46 konferencji. W grudniu 2022 r. Rada Ministrów będzie monitorować wykonanie przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Cerro Floor W. Boles sp. z oo, Reczkiewicz, Broda i Bojara Business Group.

Sprawozdanie to posłuży jako podstawa do dalszego konstruktywnego dialogu z polskimi władzami, mającego na celu zapewnienie pełnego korzystania w Polsce z prawa do rzetelnego procesu sądowego przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą.

READ  W Polsce „cyberelfy” do walki z rosyjskimi trollami