Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

UWAGA: EBC podnosi stopy procentowe o 50 punktów bazowych!

UWAGA: EBC podnosi stopy procentowe o 50 punktów bazowych!

Dziś o 14:15 Europejski Bank Centralny ogłosił swoją ostatnią decyzję w sprawie polityki pieniężnej. Bank zdecydował się na podwyższenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych w swojej pierwszej decyzji politycznej z 2022 roku. Decyzja ta była oczekiwana przez rynki. W komunikacie bank powtórzył, że dostosuje podejście „spotkanie po spotkaniu” do ustalania stóp procentowych. Europejski Bank Centralny spodziewa się znacznego wzrostu stóp procentowych, ale w stałym tempie. Co ważniejsze, EBC potwierdził, że na marcowym posiedzeniu zamierza podnieść kolejne 50 punktów bazowych. Tempo redukcji portfela obligacji APP zostało potwierdzone na poziomie 15 miliardów euro miesięcznie.

EUR i DE30 wzrosły po tej decyzji. Skala ruchów była jednak niewielka, bo decyzja EBC okazała się zgodna z oczekiwaniami. Uwaga skupia się teraz na konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde, która rozpocznie się o 14:45.

Niniejszy materiał stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE oraz dyrektywę 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporządzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie technik regulowania norm dotyczących warunków technicznych obiektywnego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub zaproponowanie strategii inwestycyjnej oraz ujawnienie szczególnych interesów, przesłanek wskazujących na występowanie konfliktu interesów lub wszelkich innych porad, w tym w zakresie Doradztwo inwestycyjne, czyli ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie usługami finansowymi. Narzędzia. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty do inwestowania lub kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie może ponosić odpowiedzialności za jego użycie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ inwestor końcowy pozostaje jedynym decydentem dotyczącym pozycji zajmowanej na jego rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z ewentualnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa na podstawie takich informacji, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i możesz podjąć potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Księgarz o nazwisku HS #2 - "Chiisakobé", "Koszyk głów", "Soleil (...)