Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Sejm przyjmuje rezolucję wzywającą do podjęcia nowych środków przeciwko Warszawie

W czwartek Izba zatwierdziła na posiedzeniu plenarnym projekt rezolucji złożony przez Vicki Rennert (Vorwett), podpisany przez pozostałe partie większości Vivaldiego, w sprawie praworządności w Polsce i obrony instytucji UE w tej środkowoeuropejskiej kraj. Tekst uzupełniono poprawkami inspirowanymi wnioskiem Sophie Rohoni (DéFI) w sprawie praw kobiet.

W szczególności eurodeputowani wzywają rząd federalny do nalegania wraz z innymi państwami członkowskimi w ramach Rady Europejskiej o wszczęcie wobec Polski nowej procedury na podstawie art. 7 TUE, w związku z ryzykiem naruszenia wartości założyciele Unii Europejskiej.


Przeczytaj także : Praworządność UE: Polska określa procedurę prawną w Brukseli jako „biurokratyczną centralizację”


Zwracają się również do rządu o zaapelowanie do Komisji Europejskiej o dalsze wstrzymywanie środków Europejskiego Funduszu Naprawczego (EU Next Generation) przeznaczonych dla Polski i przedłożenie Radzie oferty do zatwierdzenia pod warunkiem spełnienia szeregu warunków, m.in. koniec systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Rezolucja wzywa również do potępienia polityki polskiego rządu w zakresie dobrowolnego przerywania ciąży.


►►► Przeczytaj także: Prymat prawa polskiego nad prawodawstwem europejskim, jakie są tego konsekwencje?


N-VA i PTB wstrzymały się od głosu. Vlaams Belang głosował przeciw.

Na ten sam temat…

JT w dniu 10.08.2021

READ  W Wielkiej Brytanii zaszczepiono prawie 40% populacji - monitorowanie Covid-19 na całym świecie - rts.ch