Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Report on the Digital Commons: A Key Lever of European Sovereignty – wspólne komunikaty prasowe Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Gospodarki, Finansów, Suwerenności Przemysłowej i Cyfrowej (24.06.22)

Z okazji cyfrowego zgromadzenia zorganizowanego przez francuską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i Komisję Europejską w Tuluzie w dniach 21 i 22 czerwca raport na temat digital commons, zainicjowany przez Francję podczas konferencji „Building Digital Sovereignty for Europe ” odbyła się 7 i 8 lutego i została zaprezentowana uczestnikom.

Digital Commons jest tworzone przez społeczność zgodnie z jej własnymi zasadami, takimi jak Wikipedia, Linux czy OpenStreetMap. Opierając się na zbiorowej inteligencji, sieciach wiedzy i współpracy międzynarodowej, cyfrowe dobra wspólne rzucają wyzwanie strategiom odosobnienia niektórych rządów i głównych dostawców usług cyfrowych. W samym sercu cyfrowego łańcucha wartości zapewnia większe bezpieczeństwo i pobudza innowacje. Promowanie cyfrowych dóbr wspólnych jest zatem fundamentalną dźwignią suwerenności Unii Europejskiej i wszystkich państw.

Raport jest wynikiem prac podjętych przez 19 państw członkowskich (Niemcy, Belgia, Chorwacja, Dania, Hiszpania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Czechy, Słowenia i Szwecja) oraz Komisję Europejską. Autorzy tego raportu, którzy spotkali się osiem razy od lutego, przeprowadzili szerokie konsultacje na ten temat z europejskimi ekspertami ze społeczeństwa obywatelskiego. Ces échanges ont permis d’aborder l’ensemble des enjeux liés aux communs numériques, notamment les bonnes pratiques en matière de soutien aux communs numériques et à l’écosystème «open source», afinor des res étélabs European

Raport zawiera cztery główne propozycje:

1. Stworzenie ogólnoeuropejskiego kontr-partnera kierującego społeczeństwa w kierunku odpowiedniego finansowania i pomocy publicznej;

2. Rozpoczęcie naboru projektów w celu szybkiej dystrybucji pomocy finansowej do najbardziej strategicznych dóbr wspólnych;

3. Utworzenie Europejskiej Fundacji na rzecz Digital Commons, zarządzanej wspólnie przez państwa, Komisję Europejską i Wspólnoty Digital Commons;

4. Zastosuj zasadę „wirtualnych cyfrowych dóbr wspólnych” w rozwoju narzędzi cyfrowych dla administracji publicznych.

Prezydencja francuska w Radzie Federacji wzywa do zapewnienia trwałości cyfrowych dóbr wspólnych i buduje naszą europejską suwerenność cyfrową i narzędzia w służbie otwartej, przejrzystej i partycypacyjnej transformacji cyfrowej.

Aby pobrać raport: