Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Rada Federalna przyjmuje swój mandat negocjacyjny z Unią Europejską – rts.ch

Rada Federalna przyjmuje swój mandat negocjacyjny z Unią Europejską – rts.ch

Stosunki między Szwajcarią a Unią Europejską mogą posunąć się do przodu. Rada Federalna zatwierdziła w piątek mandat negocjacyjny. Obejmuje to wytyczne dotyczące końcowych dyskusji, które rozpoczną się po przyjęciu mandatu przez stronę europejską.

Rząd preferuje podejście globalne, oparte na pakiecie umów o współpracy i dostępie do rynku. Należy kontynuować ścieżkę dwustronną poprzez dodanie zasad instytucjonalnych bezpośrednio do umów dotyczących rynku wewnętrznego.

„Nadszedł czas na ustabilizowanie i rozwój dobrosąsiedzkich stosunków” – powiedział w piątek w programie forum kanclerz federalny Ignazio Cassis. Sekretarz stanu obiecał, że mandat „w żaden sposób nie kwestionuje podstaw naszego systemu konstytucyjnego, naszych sądów, naszej polityki ani naszej demokracji bezpośredniej. Nic z tego nie zostanie naruszone”.

W trakcie konsultacji projekt został pozytywnie przyjęty, z wyjątkiem UDC, który go wprost odrzucił. Niektórzy wzywali do szybkich negocjacji, inni wzywali do ulepszeń. Rząd podtrzymał znaczną część zaleceń.

>> Wywiad z Ignazio Cassisem na forum:

Stosunki Szwajcarii z Unią Europejską, Rada Federalna jest gotowa do negocjacji z Brukselą: wywiad z Ignazio Cassisem / Forum / 7 minut. / Wczoraj o 18:02

Dostęp bez przeszkód

Głównym celem tego pakietu jest nieograniczony dostęp do rynków UE. Wiąże się to z zapewnieniem aktualizacji istniejących porozumień na rynku wewnętrznym, np. transportowym, oraz zawarciem nowych porozumień sektorowych w obszarach bezpieczeństwa energii elektrycznej i żywności.

Pakiet przewiduje także umowę o współpracy w kwestiach zdrowotnych oraz systematyczne uczestnictwo w programach UE, zwłaszcza w obszarach edukacji i badań, takich jak Horyzont Europa i Erasmus+.

Przyjęcie zasad pomocy publicznej jest określone w umowach o transporcie lotniczym, lądowym i energii elektrycznej. Regularny wkład Szwajcarii we wzmacnianie spójności w Unii Europejskiej również stanowi część tego pakietu.

W obszarze ochrony wynagrodzeń Szwajcaria dąży do dostosowania praw pracowników zatrudnionych do prawa UE. Wyjątki są uwzględnione. Jeden z punktów zawiera klauzulę o zakazie regresji, aby zapewnić poziom ochrony wynagrodzeń w Szwajcarii.

Jeśli chodzi o rozstrzyganie sporów, ostatnie słowo będzie należało do Wspólnego Sądu Arbitrażowego. Ponadto w negocjacjach nie pojawia się jeden temat: regulacja rynków finansowych. Berno pragnie jak najszybciej wznowić regularny dialog na ten temat.

READ  Brawa przedstawicieli LFI po odpowiedzi tego ministra skierowanej do Zgromadzenia nie są przypadkowe

>> Posłuchaj także wyjaśnień na forum:

Na stole negocjacyjnym z Brukselą leży globalny pakiet umów dwustronnych, odszyfrowanie / forum / 2 min. / Wczoraj o 19:00

Do jesieni 2024 r

W związku z odejściem Rady Federalnej od Porozumienia Ramowego w dniu 26 maja 2021 r. w okresie od marca 2022 r. do października 2023 r. odbyły się dyskusje rozpoznawcze. W każdym obszarze pakietu zidentyfikowano wspólne obszary porozumienia.

Głównym negocjatorem będzie Patrick Franzen, wiceminister spraw zagranicznych i szef Departamentu Europy Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (FDFA). Podejmie się tego zadania wspólnie z negocjatorami z departamentów odpowiedzialnych za poszczególne obszary pakietu. Negocjacje będą prowadzone równolegle w każdym regionie. Minister spraw zagranicznych Aleksander Wasil będzie koordynował politykę wewnętrzną i zagraniczną.

Negocjacje nie rozpoczną się, dopóki UE nie przyjmie własnego mandatu negocjacyjnego, co nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu. Komisja Europejska będzie odpowiedzialna. Już wcześniej zapowiadała, że ​​chce osiągnąć wynik przed końcem kadencji, która trwa do jesieni 2024 roku.

Rada Federalna zwróciła się także o analizę prawną kwestii referendum, obowiązkowego lub fakultatywnego, któremu pakiet miałby zostać poddany, gdyby negocjacje zakończyły się pozytywnie.

>> Analiza o 19:30:

Mandaty negocjacyjne między Unią Europejską a Szwajcarią są w rękach Europejczyków.  Analiza przeprowadzona przez Valerie Gillios

Mandaty negocjacyjne między Unią Europejską a Szwajcarią są w rękach Europejczyków. Analiza: Valerie Gillios / 19:30 / 1 min. / Wczoraj o 19:30

at/seb