Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Przerwa: Euro spada po hiszpańskich danych o CPI

Przerwa: Euro spada po hiszpańskich danych o CPI

Dane o CPI w Hiszpanii za maj zostaną opublikowane dziś rano o 9:00. Hiszpańskie dane dotyczące inflacji są uważnie obserwowane, ponieważ zwykle pojawiają się przed innymi głównymi raportami o inflacji w UGW. Hiszpański raport o inflacji był poniżej oczekiwań rynkowych, ponieważ roczna dynamika cen zwolniła w maju z 4,1 do 3,2 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Euro spadło instynktownie. Europejskie giełdy również odnotowały spadki, ale w tym przypadku reakcja mogła być wypaczona wraz z rozpoczęciem europejskiej sesji giełdowej.

Hiszpania, inflacja CPI w maju

  • Roczny: 3,2% r/r wobec oczekiwanych 3,5% r/r (poprzednio 4,1% r/r)
  • m/m: -0,1% m/m vs oczekiwane 0,1% m/m (0,6% m/m wcześniej)

Kurs EURUSD spadł po publikacji hiszpańskiego CPI, gdy główna para walutowa osiągnęła dzienne minima. źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE oraz dyrektywę 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporządzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do standardów i technik regulacyjnych odnoszących się do technicznych metod obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub proponujących strategii inwestycyjnej oraz ujawnienia szczególnych interesów lub przesłanek wskazujących na istnienie konfliktu interesów lub innego doradztwa, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty do inwestowania lub kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie ponosi odpowiedzialności za jego użycie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ inwestor końcowy pozostaje jedynym decydentem w zakresie zajmowanej pozycji na swoim rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z ewentualnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa w oparciu o takie informacje, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i możesz podjąć potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Europa zbliża się do uruchomienia komercyjnych dronów i taksówek powietrznych