Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska zgadza się na rozmieszczenie reaktorów modelowych

ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) podpisała umowy o strategicznej współpracy z północnoamerykańskimi firmami Aecon Group Inc, AtkinsRéalis i GE Hitachi Nuclear Energy w celu wdrożenia w Polsce reaktorów modułowych BWRX-300. Porozumienia te zostały sformalizowane podczas ceremonii, która odbyła się w Warszawie w obecności kanadyjskiej minister Mary Ng i Ambasador Kanady w Polsce Catherine Godin. Celem tych partnerstw jest wsparcie rozwoju i eksploatacji SMR (małych reaktorów modułowych) w Polsce. OSGE, spółka joint venture Synthos Green Energy (SGE) i PKN Orlen, planuje uruchomienie pierwszego reaktora przed końcem dekady. Polska podjęła już zorganizowany krok w kierunku swojego pierwszego projektu nuklearnego za pośrednictwem misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Zwiększ pojemność energetyczną

Umowy o współpracy obejmują strategiczne partnerstwo z firmami Aecon i AtkinsRéalis w zakresie budowy reaktorów i zarządzania nimi. Ian Edwards, prezes i dyrektor generalny AtkinsRéalis, powiedział, że współpraca pozycjonuje obie firmy jako kluczowych partnerów w dużych projektach energetycznych w Polsce. Aecon, który ma już duże doświadczenie w budowie reaktorów BWRX-300 w Kanadzie, służy swoją wiedzą, aby zapewnić powodzenie projektu w Polsce. Thomas Clochard, wiceprezes wykonawczy Aecon, podkreślił znaczenie tej współpracy dla polskiego sektora energetycznego.

Prognoza rynkowa

Wdrożenie reaktorów modułowych BWRX-300 ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnej dywersyfikacji źródeł energii w Polsce. Projekt ten stanowi szansę dla uczestniczących firm na wzmocnienie swojej pozycji na europejskim rynku energii. Współpracując z doświadczonymi partnerami, takimi jak Aecon i AtkinsRéalis, OSGE zapewnia korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie budowy i zarządzania projektami nuklearnymi. Inicjatywa ta może również utorować drogę innym podobnym projektom w Europie.

Strategiczne zalety

Reaktory modułowe oferują wiele korzyści, w tym elastyczność operacyjną i niższe koszty budowy w porównaniu z konwencjonalnymi reaktorami jądrowymi. Dla Polski technologia ta pomaga zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, jednocześnie zaspokajając potrzeby rynku. Podpisane umowy wzmacniają także relacje gospodarcze i technologiczne pomiędzy Polską a Kanadą, dając możliwości przyszłej współpracy w innych strategicznych sektorach.

READ  Kim jest Zuzana Czaputowa, prezydent Słowacji i przyszła sekretarz generalna proeuropejskiego, proekologicznego NATO?