Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska w walce z Unią Europejską wycofuje swój nowy system dyscyplinarny dla sędziów

Po miesiącach walk na pięści Warszawa wycofała się pod presją Brukseli. Szef głównej partii rządzącej w Polsce koalicji konserwatywnej Jarosław Kaczyński zapowiedział w sobotę 7 sierpnia rychłą likwidację nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów w wyniku kontrowersyjnej reformy polskiego sądownictwa. Ta decyzja została zażądana przez Unię Europejską (UE).

„Zniesiemy izbę dyscyplinarną” – dodał [de la Cour suprême] Forma, w jakiej aktualnie pracujesz, oraz przedmiot sporu [avec l’UE] Więc zniknie.Szef PiS powiedział w rozmowie z polską agencją PAP. Według niego pierwsze propozycje zmian powinny zostać złożone we wrześniu.

Ten artykuł jest zarezerwowany dla naszych subskrybentów Przeczytaj także Przepływ broni między Polską a Unią Europejską w sprawie postawienia sędziów przed sądem

Zagrożenie sankcjami finansowymi

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 14 lipca nakazał Polsce natychmiastowe zaprzestanie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, instytucji utworzonej w ramach reformy sądownictwa. Izba Dyscyplinarna jest odpowiedzialna za nadzorowanie sędziów, ma prawo do uchylenia ich immunitetu i postawienia ich w stan oskarżenia lub obniżenia ich wynagrodzeń.

Następnie 15 lipca TSUE orzekł, że tego pokoju nie zapewniono „Nie wszystkie gwarancje neutralności i niezależności”, i był „Nie jest odporny na bezpośrednie lub pośrednie wpływy władzy ustawodawczej i wykonawczej”.

Ten artykuł jest zarezerwowany dla naszych subskrybentów Przeczytaj także Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Polska przecinają się w sprawie niezależności sądownictwa

Jednak polski Trybunał Konstytucyjny zakwestionował Brukselę, orzekając, że tymczasowe środki wydane przez Europejską Unię Dziennikarzy nie zostały „nie pasujący” Konstytucji RP. Następnie Komisja Europejska dała Warszawie czas do 16 sierpnia na zobowiązanie się do przestrzegania orzeczeń TSUE, grożąc nałożeniem sankcji finansowych. W tym tygodniu Prezes Sądu Najwyższego zapowiedział czasowe zamrożenie działalności Izby.

„Nie akceptuję takich osądów” [de la CJUE]Wykracza poza traktaty i rozszerza jurysdykcję sądów Unii Europejskiej., souligné M. Kaczyński. „Nie ma jednak wątpliwości, że przedmiot sporu istnieje”, Przyjąłem do wiadomości.

READ  Czwartek, 20 października, Ambasada RP w Paryżu: PRZYBORA I WASOWSKI A PARYŻ

„To nie znaczy, że ten pokój w żaden sposób nie będzie funkcjonował. Nikt tego od nas nie oczekuje, ale będzie to zupełnie inny organizm.”

Spór w konserwatywnej koalicji

Jednak decyzja o likwidacji izby dyscyplinarnej może kolidować z odrzuceniem Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i szefa małej partii koalicyjnej, który jest także głównym autorem tej reformy sądownictwa. Zubro powiedział w piątek, że odmówił „Ostatecznie poddanie się nielegalnemu szantażowi” z Unii Europejskiej.

Jej odmowa może wywołać nowe napięcia w koalicji rządzącej, osłabionej już konfliktem z sojuszniczą trzecią stroną o propozycje reform gospodarczych i finansowych. Warszawa i Bruksela od lat kłócą się o reformy przyjęte przez konserwatywny nacjonalistyczny rząd PiS.

Ten artykuł jest zarezerwowany dla naszych subskrybentów Przeczytaj także W Polsce śmieszna wojna sędziów

Świat z AFP