Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska: Obawy Komitetu ds. Przeciwdziałania Torturom dotyczą małych rozmiarów cel i braku dostępu oskarżonych do pomocy prawnej.

Polska: Obawy Komitetu ds. Przeciwdziałania Torturom dotyczą małych rozmiarów cel i braku dostępu oskarżonych do pomocy prawnej.

W nowym Raport The Europejska Komisja ds. Tortur oraz Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (CPT) Rada Europy wymienia między innymi problemy związane z brakiem dostępu do pomocy prawnej i niespełniającą norm wielkością cel.

Z raportu wynika, że ​​większość osób pozbawionych wolności przez policję potwierdziła, że ​​została potraktowana sprawiedliwie. Niemniej jednak posłowie otrzymali kilka skarg dotyczących nadmiernej siły podczas aresztowania. W raporcie wskazano również, że trzy podstawowe prawa (prawo osoby pozbawionej wolności do poinformowania osoby trzeciej o swoim pozbawieniu wolności oraz prawo dostępu do prawnika i lekarza) zasadniczo nie korzystają z pozbawienia wolności.

W raporcie, będącym następstwem wizyty w Polsce od 21 marca do 1 kwietnia 2022 r., wyrażono obawy dotyczące „kontynuacji szkodliwych praktyk” zaobserwowanej podczas poprzedniej wizyty w 2019 r. – dostępu oskarżonych do pomocy prawnej osobiście lub telefonicznie. Według raportu sytuacja jest „szczególnie ironiczna” (i bardziej absurdalna) w przypadku oskarżonych, którzy zwrócili się o bezpłatną pomoc prawną (i których wniosek został uwzględniony), ale w rzeczywistości nie mogli z niej skorzystać, ponieważ nie mogli skontaktować się z sądem. – Mianowany adwokat. CPT wzywa polskie władze do podjęcia pilnych działań w celu naprawienia tej niedopuszczalnej sytuacji.

Ponadto CPT „potępia fakt, że pomimo jego wieloletnich zaleceń oficjalny minimalny standard wynoszący 3 m² powierzchni mieszkalnej na więźnia (z wyłączeniem urządzeń sanitarnych) pozostaje niezmieniony”. W rezultacie raport wzywa polskie władze do „pilnej zmiany” obowiązującego prawa w celu podniesienia minimalnego standardu życia więźnia w celach zbiorowych do 4 m² (nie licząc powierzchni zajmowanej przez armaturę sanitarną / toalety łączone). 6 m² w poszczególnych celach. Należy odpowiednio zweryfikować oficjalną pojemność wszystkich instytucji więziennych.


Komunikat prasowy
Polska: Obawy Komitetu Przeciwko Torturom dotyczą małych rozmiarów cel i braku dostępu oskarżonych do pomocy prawnej.


Podsumowanie raportuOdpowiedź rządu

READ  W Polsce skrajnie prawicowy minister edukacji narodowej

CPT i Polska