Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Norwegia: TotalEnergies, Iberdrola i Norsk Havvind łączą siły w celu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Stavanger, Norvig, Paryż i Madryt – (BUSINESS WIRE) – Wiadomości organizacyjne:

TotalEnergies (Paryż: TTE) (LSE: TTE) (NYSE: TTE), Iberdrola i Norsk Havvind łączą siły, aby odpowiedzieć na zaproszenie władz norweskich do składania ofert na rozwój morskich projektów wiatrowych, pływających i pływających, o łącznej mocy 4,5 GW w dwóch lokalizacjach na południu kraju.

W swojej prezentacji konsorcjum zamierza wykorzystać sprawdzoną wiedzę techniczną swoich członków w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, zarówno na lądzie, jak i na morzu, a także ich dogłębną wiedzę na temat zagadnień, terytoriów i interesariuszy w Norwegii. W szczególności konsorcjum, jeśli odniesie sukces, będzie dążyć do promowania wzmocnienia lokalnych umiejętności przemysłowych i odpowiedniego rozwoju norweskiego przemysłu morskiej energii wiatrowej.

„Inwestycje w projekty energetyczne w Norwegii i na Morzu Północnym od kilkudziesięciu lat znajdują się w centrum historii TotalEnergies, szczególnie w zakresie rozwoju przemysłu offshore. Jako globalna firma multienergetyczna, TotalEnergies ma przyjemność połączyć siły z Iberdrolą i Norsk Havvind rozwinie znaczący potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Norwegii” ogłaszać Olivier Tierno, dyrektor ds. morskiej energii wiatrowej w TotalEnergies. „Transformacja energetyczna przyspiesza, a Norwegia, która korzysta ze światowej klasy zasobów wiatrowych, jest idealnym regionem do inwestowania w nowe źródła energii”.

„Umowa w Norwegii jest częścią strategii Iberdroli mającej na celu umocnienie jej pozycji jako wiodącej na świecie firmy zajmującej się energią odnawialną i opiera się na wcześniejszych działaniach firmy i inwestycjach w morską energetykę wiatrową. Widzimy duży długoterminowy potencjał dla projektów morskich farm wiatrowych w Norwegii rynku i są zdeterminowani, aby wzmocnić umiejętności i przemysł w tym sektorze na Morzu Północnym”, powiedział David Rowland, dyrektor ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Iberdroli.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby współpracować z naszymi partnerami Iberdrola i TotalEnergies, aby rozwijać norweski przemysł wiatrowy na morzu, ograniczać emisje i tworzyć nowe lokalne miejsca pracy”. – ogłosił Peder Sortland, PDG Norsk Havend.

READ  Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce w lidze miłośników kiełbasy – pokonała nawet Niemców

***

Całkowita moc i wiatr na morzu

TotalEnergies już obecnie rozwija szereg projektów morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 6 GW, z czego 2/3 to stacjonarna moc wiatrowa, a 1/3 pływająca moc wiatrowa. Projekty te znajdują się w Wielkiej Brytanii (Projekt Seagreen, Dowsing Offshore, Erebus), Korei Południowej (Projekt Bada), Tajwanie (Projekt Yunlin) i Francji (Projekt Eolmed). Firma została również zakwalifikowana do udziału w konkurencyjnych przetargach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii i Norwegii.

Całkowita energia odnawialna i elektryczność

W ramach ambicji osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku TotalEnergies rozwija szereg działań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i energii elektrycznej. Na koniec września 2021 r. całkowita zdolność produkcyjna energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych TotalEnergies wynosiła 10 GW. TotalEnergies zamierza dalej rozwijać te działania, aby osiągnąć łączną moc elektrowni odnawialnych na poziomie 35 GW do 2025 r., a następnie 100 GW do 2030 r., aby znaleźć się wśród 5 największych producentów energii elektrycznej na świecie.

O TotalEnergies

TotalEnergies to globalna firma multienergetyczna, która produkuje i dostarcza energię: ropę, biopaliwa, gaz ziemny, green gas, energię odnawialną i energię elektryczną. Jej 105 000 pracowników jest zaangażowanych w dostarczanie energii, która jest przystępna cenowo, czystsza, bardziej niezawodna i dostępna dla jak największej liczby osób. Firma TotalEnergies, obecna w ponad 130 krajach, stawia zrównoważony rozwój we wszystkich jego wymiarach w centrum swoich projektów i działań, aby przyczynić się do dobrobytu ludności.

Umieść tweeta | całkowita energia | całkowita energia | całkowita energia

O Iberdroli

Iberdrola jest jedną z największych na świecie firm energetycznych i liderem w dziedzinie energii odnawialnej, napędzającym przejście na gospodarkę energetyczną niskoemisyjną. Grupa dostarcza energię blisko 100 milionom ludzi w kilkudziesięciu krajach. Działa w zakresie energii odnawialnej, sieci i handlu w Europie (Hiszpania, Wielka Brytania, Portugalia, Francja, Niemcy, Włochy i Grecja), USA, Brazylii, Meksyku i Australii oraz jako platforma wzrostu obecna na rynkach takich jak Japonia, Irlandia, Szwecja, Polska i inne.

READ  Oblicza naszej historii: portret Bena i Joe Weiderów

Z siłą roboczą liczącą ponad 37 000 osób i majątkiem o wartości ponad 122,5 miliarda euro, osiągnął w 2020 roku obrót w wysokości 33 miliardów euro i zysk netto ponad 3,6 miliarda euro. Firma pomaga wspierać 400 000 miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw, przy rocznych zakupach o wartości 14 miliardów euro. Jako punkt odniesienia w walce ze zmianami klimatycznymi, w ciągu ostatnich dwóch dekad przeznaczyła ponad 120 miliardów euro na zbudowanie modelu zrównoważonej energii, opartego na solidnych zasadach środowiskowych, społecznych i zarządzania.

O Norsk Havend

Norsk Havvind jest nowo utworzonym niezależnym deweloperem projektów dla morskiej energetyki wiatrowej. Firma jest w większości własnością Valinoru. Valinor, poprzez swoją spółkę zależną Norsk Vind, jest wiodącym prywatnym deweloperem lądowych farm wiatrowych w Norwegii. Valinor zainwestował również w spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju, aby wdrażać rozwiązania na przyszłość. Jednym z przykładów jest Zaptec AS, obecnie notowany na giełdzie.

Ostrzeżenie

Niniejsza informacja prasowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ma żadnych konsekwencji prawnych. Podmioty, w których TotalEnergies SE posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały, są odrębnymi i niezależnymi osobami prawnymi. TotalEnergies SE nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania wspomnianych spółek. Termin „Firma” lub „TotalEnergies Corporation” odnosi się do TotalEnergies SE oraz do spółek, które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane i są używane dla wygody na potrzeby niniejszej komunikacji. Podobnie terminy „my”, „nasz” i „nasz” mogą być również używane w odniesieniu do podmiotów stowarzyszonych lub ich pracowników. Niniejszy dokument może zawierać informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są oparte na danych ekonomicznych i założeniach przyjętych w określonym kontekście ekonomicznym, konkurencyjnym i regulacyjnym. W przyszłości mogą okazać się niedokładne i zależą od czynników ryzyka. Ani TotalEnergies SE, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ma żadnego obowiązku ani odpowiedzialności wobec inwestorów lub innych interesariuszy za aktualizowanie lub korygowanie, w szczególności z powodu nowych informacji lub przyszłych wydarzeń, wszystkich lub części oświadczeń, informacji wybiegających w przyszłość, zawartych w nich trendów lub celów w tym dokumencie.

READ  Prezentacja polskiego rządu

Łączność

całkowita energia
Kontakt z mediami: +33 1 47 44 46 99 l [email protected] l Umieść tweeta
Relacje Inwestorskie: +44 (0) 207719 7962 l [email protected]

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

https://www.iberdrola.com/o-nas
https://norskhavvind.no/en/o-nas/

https://www.scottishpower.co.uk/about-us
https://valinor.no/pl/o-nas/
https://www.vindenergi.no/en/home