Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Jastrzębie wypowiedzi EBC nie wspierają EURUSD

Jastrzębie wypowiedzi EBC nie wspierają EURUSD

Dziś trzech członków EBC przedstawiło swoje poglądy na temat przyszłej polityki banku. Casimir podkreślił, że potrzebne są kolejne podwyżki, zaznaczając, że w najbliższych dwóch spotkaniach czekają nas co najmniej dwie podwyżki po 50 pb. Casimir zauważył też, że gospodarka ma się lepiej niż dwa miesiące temu i nie ma powodu, aby wyhamowywać podwyżki stóp procentowych.

Stournaras z kolei zauważył, że podwyżki powinny być stopniowe i potrzeba ich więcej.

Z kolei Vujic powiedział, że nic się nie zmieniło od grudniowej prognozy podwyżki o 50 punktów bazowych, kiedy powiedział, że ryzyko recesji w strefie euro zostało znacznie zmniejszone dzięki niższym cenom benzyny.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Dombrovskis oczekuje, że Europejski Bank Centralny będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych.

Euro jest bardzo mocne w poniedziałek, ale nie w stosunku do dolara. Rentowności rosną w Europie, ale wolniej niż w USA, co jest korzystne dla dolara. Kurs EURUSD powrócił do swojej ostatniej strefy konsolidacji. źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE oraz dyrektywę 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporządzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie technik regulowania norm dotyczących warunków technicznych obiektywnego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub zaproponowanie strategii inwestycyjnej oraz ujawnienie szczególnych interesów, przesłanek wskazujących na występowanie konfliktu interesów lub wszelkich innych porad, w tym w zakresie Doradztwo inwestycyjne, czyli ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie usługami finansowymi. Narzędzia. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty do inwestowania lub kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie może ponosić odpowiedzialności za jego użycie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ inwestor końcowy pozostaje jedynym decydentem dotyczącym pozycji zajmowanej na jego rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z ewentualnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa na podstawie takich informacji, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i możesz podjąć potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Nalot policyjny (ETRI)