Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Emirates News Agency – Zjednoczone Emiraty Arabskie rozpoczynają kolejne 50 lat rekordami świata, dużymi inwestycjami i planami strategicznymi

ABU DHABI, 28 grudnia / WAM / Motorem napędowym gospodarki ZEA w 2021 roku było pięć głównych filarów, a mianowicie uruchomienie strategii przemysłowej o wartości 300 miliardów dirhamów oraz rozpoczęcie handlu ropą Murban. Rozpoczęcie pierwszych projektów „Pięćdziesięciu projektów”, Expo 2020 Dubai oraz ogłoszenie przez Prezydenta Państwa Szejka Khalifa bin Zayeda Al Nahyana najważniejszej reformy ustawodawczej w historii kraju, która obejmowała m.in. ponad 40 przepisów.

W 2021 r. ZEA awansowały w światowych wskaźnikach konkurencyjności i ogłosiły duże projekty inwestycyjne i plany strategiczne mające na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach, zgodnie z międzynarodowymi standardami.

W tym raporcie Emirates News Agency (WAM) zwraca uwagę na najważniejsze projekty gospodarcze i inwestycyjne na rok 2021, kiedy ZEA ogłosiły rozpoczęcie projektów mających na celu podwojenie stanowych inwestycji i wartości handlu zagranicznego, aby zwiększyć wkład sektora przemysłowego . i osiągnięcie długoterminowych zysków ekonomicznych we wszystkich sektorach, a także rozpoczęcie Expo 2020 Dubai, największego wydarzenia międzynarodowego w 2021 roku.

Wskaźniki wzrostu Pomimo kontynuacji epidemii Covid-19 i jej reperkusji we wszystkich sektorach, ZEA nadal przekształcały wyzwania w możliwości, czyniąc rok 2021 kamieniem milowym w swojej historii, zwłaszcza w odniesieniu do wzrostu gospodarczego, biorąc pod uwagę strategiczną wizję i proaktywne podejście kraju .

W październiku 2021 r. raport wydany przez Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich za drugi kwartał 2021 r. wykazał, że realny wzrost PKB wyniósł 2,1%, wspierany przez 3,8% wzrost PKB poza ropą naftową, pomimo spadku PKB.

W 2021 r. narodowi przewoźnicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Emiratów, Etihad Airways, flydubai, Air Arabia, Wizz Air Abu Dhabi i Air Arabia Abu Dhabi odnotowali znaczny wzrost obłożenia lotów i lotów międzynarodowych, dochodząc do ponownego loty do czego Prawie 500 miejsc docelowych w 110 krajach.

General Civil Aviation Authority (GCAA) ogłosił wzrost średniego natężenia ruchu lotniczego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z 1238 operacji na koniec 2020 r. do 1538 operacji we wrześniu 2021 r., co stanowi wzrost o około 24,5%.

Zjednoczone Emiraty Arabskie znalazły się na szczycie 152 globalnych wskaźników i zajęły pierwsze miejsce wśród pięciu najlepszych krajów na świecie pod względem 274 wskaźników. Znalazły się również w pierwszej dziesiątce krajów w 425 globalnych wskaźnikach, zgodnie z Global Competitiveness Yearbook 2021, w którym ZEA zajęły pierwsze miejsce w kilku sektorach gospodarki w obszarach finansów, podatków, gospodarki, zaawansowanych technologii i energii.

READ  Aviva Norwich sprzedaje oddziały we Francji i Włoszech

Ponadto Zjednoczone Emiraty Arabskie zajęły pierwsze miejsce w regionie i znalazły się wśród pierwszych krajów w Globalnym Indeksie Banku Światowego.

Główne projekty Główne projekty i plany gospodarcze ogłoszone przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w 2021 r. obejmowały strategię przemysłową zwiększenia udziału sektora w krajowym PKB do 300 mld dirhamów ze 133 mld dirhamów oraz plan podwojenia wartości handlu zagranicznego do 3 biliony dirhamów. W tym samym okresie wzrost o 1,5 biliona dirhamów, oprócz utrzymania rocznej produkcji gospodarczej powyżej 1,5 biliona dirhamów i zainwestowania prawie 600 miliardów dirhamów w energię odnawialną w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Cele gospodarcze stanu obejmowały także osiągnięcie dochodów ekonomicznych w wysokości do 200 miliardów dirhamów poprzez program kolejowy ZEA, który obejmował inwestycje do 50 miliardów dirhamów, przyjęcie budżetu federalnego w wysokości 290 miliardów dirhamów na lata 2022-2026 oraz zwiększenie wkład Narodowego Programu Wartości dla Krajów z 22 miliardów dirhamów do 55 miliardów dirhamów do 2025 roku, podwojenie inwestycji zagranicznych w kraju do 1 biliona dirhamów w ciągu dziewięciu lat, wzrost o 550 miliardów dirhamów i osiągnięcie rocznego wzrostu o 45 miliardów dirhamów w eksporcie na 10 rynków zagranicznych poprzez program 10×10.

Plany i cele Ogłoszone plany gospodarcze i ambicje ZEA na nadchodzący okres obejmują stymulowanie i dywersyfikację możliwości w kilku obszarach, takich jak sztuczna inteligencja (AI), gospodarka cyfrowa, ekonomia mainstreaming, innowacje, przestrzeń kosmiczna, zdrowie, rolnictwo, zaawansowane gałęzie przemysłu, zdrowie i żywność sektorów i przyjęcie innowacyjnych modeli biznesowych zgodnych z nowymi światowymi trendami.

Zapowiedziane inicjatywy opierały się na pogłębionych badaniach sytuacji na świecie, które miały kształtować kierunek strategiczny ZEA, w tym szybki rozwój technologiczny i jego wpływ na tradycyjne sektory i funkcje gospodarki oraz zmiany społeczne zachodzące w skali globalnej. Doprowadzić do wydatków konsumentów.

Inicjatywy te zbiegły się w czasie z opublikowaniem raportu Global Competitiveness Report 2021, w którym kraj ten po raz piąty z rzędu znalazł się na szczycie regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajmując dziewiąte miejsce wśród dziesięciu najbardziej konkurencyjnych krajów na świecie. W raporcie Zjednoczone Emiraty Arabskie zajęły pierwsze miejsce na świecie w 22 wskaźnikach, wśród pięciu najlepszych krajów w 62 wskaźnikach oraz w pierwszej dziesiątce na 120 wskaźników, z łącznej liczby 335 wskaźników w raporcie.

READ  Przestudiuj trendy na rynku kompozytów stalowych w Polsce w latach 2021-2027 z kluczowymi danymi według kraju, wykazującymi imponujący wzrost według zapotrzebowania branży, udziału, wolumenu, analizy kluczowych graczy i prognoz badawczych

Oprócz wznowienia konferencji i wystaw po wybuchu epidemii w 2021 roku, zwłaszcza od czasu Expo 2020 Dubai wniósł bezprecedensowy wkład w dynamikę sektora, mimo wprowadzenia rygorystycznych środków BHP.

Różne projekty 22 marca 2021 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły strategię przemysłową zatytułowaną „Operating 300 miliardów dirhamów”, aby zwiększyć udział sektora przemysłowego w PKB ze 133 miliardów dirhamów do 300 miliardów dirhamów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Strategia obejmowała 17 inicjatyw mających na celu osiągnięcie jej celów do 2031 roku.

29 marca 2021 r. Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) i Intercontinental Exchange (ICE) oficjalnie ogłosiły rozpoczęcie handlu wiodącą ropą naftową ZEA, Murban, jako kontrakt terminowy na nową Abu Dhabi International Energy Company (IFAD). ) kontrakt przyszłości. ) wymianę towarów.

To historyczne i strategiczne osiągnięcie wzmocniło pozycję Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w szczególności Emiratu Abu Zabi, jako wiodącego ośrodka energetycznego i potwierdziło centralną rolę ADNOC jako głównego uczestnika realizacji celów gospodarki kraju.

Program 10×10 5 września 2021 r. ruszyła pierwsza runda projektów i inicjatyw strategicznych dla 50 projektów, obejmująca Program 10×10 mający na celu zwiększenie eksportu kraju o 10% rocznie na dziesięciu głównych rynkach; Chiny, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Rosja, Polska, Luksemburg, Australia, Nowa Zelandia i Indonezja.

Projekt ma na celu osiągnięcie 14% wzrostu skumulowanych BIZ do 2030 r., oprócz 24% wzrostu BIZ kierowanych do krajów docelowych do 2030 r.

Uruchomiono również portal internetowy Invest.ae, który służy jako centrum dla wszystkich podmiotów lokalnych związanych z inwestycjami i 14 rządowych podmiotów gospodarczych, umożliwiając im przeglądanie wszystkich możliwości inwestycyjnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Emirates Investment Summit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ogłosił także Emirates Investment Summit, światowy szczyt, który połączy fundusze inwestycyjne z sektorem publicznym i prywatnym, aby stworzyć możliwości inwestycyjne, które przyciągną do ZEA bezpośrednie inwestycje zagraniczne o wartości 550 miliardów dolarów w ciągu najbliższych dziewięciu lat.

Szczyt zaplanowany na pierwszy kwartał 2022 r. ma na celu budowanie trwałych partnerstw między sektorem publicznym i prywatnym.

Globalna kampania gospodarcza 6 września 2021 r. ZEA ogłosiły globalną kampanię gospodarczą zatytułowaną „United Global Emirates”, aby promować kraj jako główne centrum biznesu, talentów i inwestycji zagranicznych.

Champions Network 4.0 Tymczasem 12 października 2021 r. Ministerstwo Przemysłu i Zaawansowanych Technologii podpisało protokoły ustaleń z 12 podmiotami z branży w celu utworzenia sieci Champions 4.0, której celem jest uruchomienie nowo ogłoszonego programu Czwarta Rewolucja Przemysłowa, znanego jako „Przemysł 4.0 ZEA ”. Program ma na celu zwiększenie produktywności przemysłu o 30% i dodanie 25 miliardów AED do PKB kraju w ciągu 10 lat.

READ  W obliczu masakry miejsc pracy nałóżmy moratorium na zwolnienia!

Handel zagraniczny Ponadto handel zagraniczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich z wyłączeniem ropy naftowej wzrósł o 27% w pierwszej połowie 2021 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r., odnotowując wzrost o 6% w porównaniu z pierwszą połową 2019 r.

Wstępne oficjalne dane wskazywały, że handel zagraniczny kraju poza ropą wyniósł w pierwszej połowie 2021 r. około 900 miliardów dirhamów, podczas gdy eksport tego kraju wzrósł w tym samym okresie do 170 miliardów dirhamów, osiągając wzrost o 44% w porównaniu z rokiem ubiegłym. ostatni rok. pierwszy kwartał 2020 roku.

Poważna reforma ustawodawcza W listopadzie 2021 r. Jego Wysokość Szejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Prezydent Stanu, zatwierdził największy federalny projekt legislacyjny w historii stanu, który obejmował ponad 40 ustaw mających na celu poprawę otoczenia gospodarczego i infrastruktury inwestycyjnej państwa, aby zachować społeczeństwo. Bezpieczeństwo i stabilność oraz ochrona praw osób i instytucji.

Zmiany obejmowały opracowanie struktury legislacyjnej, która obejmowałaby ustawy obejmujące sektor inwestycyjny, handlowy i przemysłowy, a także korporacje, a także regulację i ochronę własności przemysłowej, praw autorskich, znaków towarowych, rejestru handlowego, transakcji elektronicznych i usług kredytowych . . Obejmują one również ustawę o wjeździe i pobycie cudzoziemców oraz jednolite przepisy dotyczące warunków pracy, a także przepisy związane z bezpieczeństwem społeczeństwa, takie jak ustawa o przestępczości i karze, ustawa o bezpieczeństwie w sieci oraz przepisy regulujące produkcję i sprzedaż. Konsumpcja narkotyków i substancji psychotropowych.

ADNOC planuje na 1 grudnia 2021 r. pięcioletni plan wydatków biznesowych i inwestycyjnych w wysokości 466 miliardów dirhamów (127 miliardów dolarów) na lata 2022-2026, aby umożliwić mu rozszerzenie zdolności produkcyjnych, rafinacji i dystrybucji, a także niski biznes paliwowy i ambicje energetyczne.

Kampania „Najfajniejsza zima na świecie” 18 grudnia 2021 r. rozpoczął się drugi sezon kampanii „Najfajniejsza zima na świecie”, aby zwrócić uwagę mieszkańców i turystów na atrakcje ZEA.

Tłumaczenie: Mervat Mahmoud.

https://wam.ae/ar/details/1395303006781