Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Długotrwałe stosowanie beta-blokerów nie wydaje się uzasadnione

Długotrwałe stosowanie beta-blokerów nie wydaje się uzasadnione

Arytmie, wysokie ciśnienie krwi, dusznica bolesna… Beta-blokery są stosowane w leczeniu tych różnych chorób. Leki te zmniejszają obciążenie serca. Spowalnia tętno i zmniejsza ciśnienie, jakie krew wywiera na ściany tętnic. Zabiegi te są również zalecane systemowo po przebytym zawale mięśnia sercowego, gdyż pozwalają uniknąć wystąpienia zaburzeń rytmu serca. „Jednak nie jest pewne, czy beta-adrenolityki odgrywają rolę poza pierwszym rokiem po zawale serca u pacjentów bez niewydolności serca lub dysfunkcji skurczowej lewej komory (LVSD)” Brytyjscy i szwedzcy naukowcy stwierdzili.

34 253 pacjentów przyjmowało beta-adrenolityki rok po przyjęciu do szpitala

Aby się o tym przekonać, postanowili przeprowadzić badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie serce. W ramach tej pracy naukowcy wykorzystali dane od 43 618 dorosłych, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego w latach 2005-2016. Po wystąpieniu tego stanu zostali przyjęci do szpitala. Wykluczono osoby z niewydolnością serca lub dysfunkcją lewej komory. Według zespołu 34 253 uczestników przepisano beta-blokery i nadal je przyjmowało rok po wypisaniu ze szpitala, a 9 365 osób nie przyjmowało leków.

Zawał serca: „Ponowna ocena skuteczności długotrwałego leczenia” beta-blokerami

Zgodnie z wynikami, długotrwałe podawanie beta-adrenolityków nie wiąże się z poprawą wyników sercowo-naczyniowych w okresie obserwacji wynoszącym około 4 lata. 6457 (19%) pacjentów przyjmujących beta-adrenolityki i 2028 (22%) nieprzyjmujących ich zmarło, miało kolejny zawał serca, wymagało nieplanowanej rewaskularyzacji lub było hospitalizowanych z powodu niewydolności serca. Po uwzględnieniu potencjalnych czynników wpływających nie zaobserwowano różnic w częstości tych zdarzeń między dwiema grupami.

„Beta-blokery wiążą się z wieloma działaniami niepożądanymi, takimi jak depresja i zmęczenie. Nadszedł czas, aby ponownie ocenić skuteczność długotrwałego leczenia tymi lekami u pacjentów z zawałem serca, u których nie występuje niewydolność serca ani zaburzenia funkcji życiowych” Autorzy zaproponowali w oświadczenie.