Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Cukierki, które uwielbiasz, mogą kryć w sobie śmiercionośne bakterie

Cukierki, które uwielbiasz, mogą kryć w sobie śmiercionośne bakterie

Bruceloza to choroba odzwierzęca, o której wiadomo, że wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt, powodując znaczne koszty gospodarcze i zdrowotne na całym świecie. Ostatnio nastąpił znaczny postęp naukowy w zrozumieniu mechanizmu, dzięki któremu Brucella, bakteria odpowiedzialna za tę chorobę, jest w stanie manipulować i rozwijać się w swoich żywicielach.

Rewolucyjne odkrycie

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie Gospodarz komórkowy i drobnoustrój, badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy, przy znaczącym udziale CIRAD, rzuca nowe światło na pomysłowość Brucelli. Ten ostatni wykorzystuje złożoną strategię, aby obrócić metabolizm cukrów w komórce gospodarza na swoją korzyść, ułatwiając w ten sposób infekcję i reprodukcję.

Główna rola białka Rhg1

Sercem tych badań jest białko Rhg1, czynnik zjadliwości wydzielany przez same bakterie. Paul de Figueiredo, bakteriolog z Uniwersytetu Missouri i kierownik zespołu badawczego, wskazuje, że Rhg1 jest w stanie wywołać głębokie przeprogramowanie N-glikomu w komórce gospodarza. Innymi słowy, Rhg1 modyfikuje wszystkie cukry przyłączone do białek komórkowych, co ma kluczowe znaczenie dla przeżycia i replikacji Brucelli w żywicielu.

Zaawansowana strategia unikania odporności

Ta manipulacja N-glikomem nie jest trywialna; Reprezentuje skomplikowaną strategię, która pozwala Brucelli uciec przed mechanizmami obronnymi gospodarza. Inaktywując kompleks OST niezbędny do glikozylacji białek, bakterie zapewniają korzystne środowisko do rozwoju, z dala od ataków immunologicznych.

W stronę nowych metod leczenia

Konsekwencje tego odkrycia są szerokie. Zrozumienie, w jaki sposób Brucella zmienia funkcje komórkowe, otwiera nowe możliwości opracowania leków ukierunkowanych konkretnie na mechanizmy zjadliwości bakterii. Damien Mayer, bakteriolog z CIRAD i współautor badania, postrzega ten postęp jako ważny krok w walce z chorobami zakaźnymi.

Bruceloza: ogólnoświatowa plaga

Należy pamiętać, że bruceloza pozostaje poważną chorobą i jest przenoszona na ludzi głównie przez zakażone domowe przeżuwacze. Zakażenie może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z chorymi zwierzętami lub spożycie skażonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Skutki brucelozy mają charakter zdrowotny i ekonomiczny i dotykają miliony ludzi na całym świecie.

READ  Pierwsze zdjęcia wypasu Merkurego przez sondę Baby Colombo w ten weekend

Ten postęp naukowy stanowi punkt zwrotny w zrozumieniu interakcji gospodarz-patogen i toruje drogę innowacyjnym strategiom terapeutycznym przeciwko brucelozie i potencjalnie innym podobnym chorobom zakaźnym.

Source de l'étude : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1931312824000830?via%3Dihub