Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Boom rozwojowy w południowych województwach, owoc wizji Jego Królewskiej Mości (Polska Misja Gospodarcza)

Niedziela, 19 września 2021 o 19:09

Varsovie – L’essor de développement que connaissent les provinces du sud du Royaume est le fruit de la vision de SM le Roi Mohammed VI, ont souligné les membres de la mission économique polonaise, qui s’est rendue dans au 19 provinces du 12 Wrzesień.

W oświadczeniu w imieniu misji, na którą składa się kilka polskich firm, jej prezes Robert Jędrzejczyk powiedział, że jest zaskoczony tym, co misja od razu zauważyła, zwłaszcza projektami strukturalnymi, które pojawiły się dwie dekady temu lub obecnie otwierającymi się w Królestwo.

W komunikacie prasowym wyjaśniono, że wybór misji polskich firm do odwiedzenia południowych prowincji Królestwa tłumaczy się chęcią uczestniczenia polskich podmiotów sektora prywatnego w dynamice gospodarczej regionu pod przywództwem Władcy.

Według tego samego źródła misja w El-Ayoun i Dakhla przestała rozważać wszelkie środki motywacyjne, które mogą zachęcić polskie firmy do nawiązywania partnerstw z ich marokańskimi odpowiednikami w wielu obiecujących sektorach.

W tym samym kontekście polska misja gospodarcza stwierdza, że ​​regiony południowe stanowią centrum przyciągania inwestycji o wysokiej wartości dodanej i dają ważne możliwości zatrudnienia, wyrażając przekonanie o konstruktywnej i owocnej współpracy z lokalnymi aktorami, na czele z inwestycjami regionalnymi. Prawdziwą szansą są ośrodki w Laayoune i Dakhla.

Dodajmy, że ta misja gospodarcza niewątpliwie przyczyni się do umocnienia relacji między Marokiem a Polską, „ponieważ wizyta w miastach Laayoune i Dakhla pozwoliła nam zidentyfikować wiele możliwości inwestycyjnych o wysokiej wartości dodanej”.

Południowe prowincje polskiego sektora prywatnego prezentują wszelkie aktywa niezbędne do inwestowania, w tym prawa stabilności, bezpieczeństwa, infrastruktury i stymulacji, zauważając, że ze względu na swoje wyjątkowe strategiczne położenie, pustynne prowincje Królestwa stanowią bramę do Królestwa. Kontynent afrykański na rynek polski i europejski.

W komunikacie prasowym stwierdzono, że prezes LUG Ryszard Wtorkowski zapowiedział otwarcie trzech oddziałów w Laayoune, Dakhli i Rabacie.

READ  Główne gospodarki Unii Europejskiej „podniosły ton”