G艂odni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o kt贸rych chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej

馃煛 Z艂oto wr贸ci艂o do poziom贸w z pocz膮tku kwietnia!

馃煛 Z艂oto wr贸ci艂o do poziom贸w z pocz膮tku kwietnia!

Z艂oto traci 1,5% w obliczu rosn膮cych oczekiwa艅 na nadchodz膮c膮 podwy偶k臋 st贸p Fed

Ostatnie publikacje danych makro w USA oraz dane publikowane przez bankier贸w Fed sugeruj膮, 偶e Fed podniesie stopy procentowe na majowym posiedzeniu. To ogromne odwr贸cenie prognozy sprzed kilku tygodni, kiedy nie podano 50% prawdopodobie艅stwa wzrostu. Obecnie prawdopodobie艅stwo rajdu o 25 punkt贸w bazowych w maju oceniane jest na 88%, ale z drugiej strony prawdopodobie艅stwo rajdu w czerwcu oceniane jest na 29%, wi臋c dodaj膮c prawdopodobie艅stwo, i tak spodziewamy si臋 rajdu.

Z obecnej perspektywy rynkowej widzimy zdecydowanie mocniejszego dolara, kt贸ry zyskuje wraz z rentowno艣ciami obligacji skarbowych, kt贸re wynosz膮 ponad 3,6% dla rentowno艣ci 10-letnich papier贸w skarbowych. Ponadto Bank Japonii sugeruje, 偶e na posiedzeniu w kwietniu nie powinno by膰 偶adnych zmian w programie zarz膮dzania krzyw膮 dochodowo艣ci, co r贸wnie偶 wspiera dolara. W odpowiedzi z艂oto traci bardzo du偶o i nie tylko spada poni偶ej 2000 dolar贸w za uncj臋, ale ju偶 poni偶ej 1980 dolar贸w za uncj臋. Z drugiej strony srebro kosztuje poni偶ej 25 USD za uncj臋 i spada o oko艂o 2%.

Z艂oto spad艂o do najni偶szego poziomu od pocz膮tku kwietnia. Kolejne du偶e wsparcie znajduje si臋 blisko 23,6% zniesienia Fibonacciego na poziomie 1950 USD za uncj臋. 藕r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych, zmieniaj膮cej dyrektyw臋 2002/92/WE oraz dyrektyw臋 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowi膮 rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporz膮dzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cy Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do standard贸w i technik regulacyjnych odnosz膮cych si臋 do technicznych metod obiektywnego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub proponuj膮cych strategia inwestycyjna oraz ujawnienie szczeg贸lnych interes贸w lub przes艂anek wskazuj膮cych na istnienie konfliktu interes贸w lub jakiekolwiek inne doradztwo, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia s艂u偶膮 wy艂膮cznie celom informacyjnym i nie powinny by膰 interpretowane jako porady, rekomendacje, zach臋ty do inwestowania lub kupna lub sprzeda偶y produkt贸w finansowych. XTB nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jego u偶ycie i wynikaj膮ce z tego konsekwencje, poniewa偶 ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie zajmowanej pozycji na swoim rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podj臋te w zwi膮zku z ewentualnym zakupem lub sprzeda偶膮 kontrakt贸w CFD s膮 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣ci膮 inwestora ko艅cowego. Powielanie lub rozpowszechnianie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osi膮gni臋te w przesz艂o艣ci niekoniecznie wskazuj膮 na przysz艂e wyniki, a ka偶dy, kto dzia艂a na podstawie takich informacji, robi to na w艂asne ryzyko. Kontrakty CFD s膮 z艂o偶onymi instrumentami i wi膮偶膮 si臋 z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapita艂u z powodu d藕wigni finansowej. 80% rachunk贸w inwestor贸w detalicznych odnotowuje straty pieni臋偶ne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewni膰 si臋, 偶e rozumiesz, jak dzia艂aj膮 kontrakty CFD i mo偶esz podj膮膰 potencjalne ryzyko utraty pieni臋dzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapita艂u.

READ  Guide du Routard, pi臋膰dziesi膮t lat po publikacji, nadal jest kur膮 znosz膮c膮 z艂ote jajka