Całkowite zaćmienie Słońca ma miejsce, gdy Słońce jest całkowicie zakryte przez Księżyc.

Foto: Reuters

Centra usług szkolnych Mauricie i Centre du Québec nie dostosują swoich kalendarzy szkolnych, aby umożliwić uczniom obejrzenie całkowitego zaćmienia słońca zaplanowanego na 8 kwietnia.

Rady szkolne w całym kraju i rady szkolne w Quebecu ogłosiły, że dostosują swoje kalendarze, aby zapewnić uczniom dzień nauki podczas rzadkiego zjawiska astronomicznego, które ma nastąpić 8 kwietnia.

Jednakże okoliczne ośrodki usług szkolnych zaplanowały działania edukacyjne związane z tym zjawiskiem, natomiast szkoły pozostaną otwarte.

Wszystkie ośrodki, z wyjątkiem Centrum Obsługi Szkół Energetycznych, zakupiły specjalne okulary, które umożliwiają uczniom i pracownikom bezpieczne oglądanie zaćmienia.

Całkowite zaćmienie słońca, oglądane bez ochrony oczu, może spowodować uszkodzenie oczu.