Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Dzisiejszy wykres – EURUSD (27.03.2023)

Dzisiejszy wykres – EURUSD (27.03.2023)

Kurs EURUSD miał trudności ze znalezieniem kierunku na początku tygodnia. Główna para walutowa traci na wartości z dnia na dzień, chociaż niemiecki indeks Ifo za marzec wyszedł lepiej niż oczekiwano. Główny indeks Ifo spadł z 91,1 do 93,3 (oczekiwano 91,0). To tempo wynika głównie ze skoku subindeksu oczekiwań z 88,5 do 91,2 (oczekiwano 88,3). Euro nie zareagowało jednak na ten post. Oczekuje się, że dzisiejsza liczba mówców w Europejskim Banku Centralnym zapewni pewną zmienność par walutowych powiązanych z euro. Jednak euro i inne aktywa europejskie prawdopodobnie staną się bardziej zmienne w drugiej połowie tygodnia, gdy zostaną opublikowane dane o CPI ze Starego Kontynentu. Niemiecki odczyt w czwartek o 13:00 GMT i francuski odczyt w piątek o 7:45 GMT będą najczęściej oglądane. Oba powinny pokazać wyraźne spowolnienie.

Patrząc na wykres H4 EURUSD, widzimy, że para zatrzymała ostatni spadek na 50-okresowej średniej kroczącej (zielona linia) w pobliżu 38,2% zniesienia początkowego impulsu spadkowego. Jednak dzisiejsze odbicie zatrzymało się w strefie oporu oznaczonej 50% zniesieniem i od tego czasu para walczyła o określenie kierunku następnego ruchu. Brak przebicia powyżej tego poziomu może doprowadzić do retestu wspomnianego poziomu zniesienia 38,2% w rejonie 1,0710. Z drugiej strony, wybicie powyżej tego poziomu otworzyłoby drogę do przetestowania poziomów wahań, które charakteryzują się poziomami zniesienia 61,8 i 78,6% w obszarach odpowiednio 1,0830 i 1,0920.

źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE oraz dyrektywę 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporządzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie technik regulowania norm dotyczących warunków technicznych obiektywnego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub zaproponowanie strategii inwestycyjnej oraz ujawnienie szczególnych interesów, przesłanek wskazujących na występowanie konfliktu interesów lub wszelkie inne porady, w tym w zakresie Doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o finansowych instrumentach obrotu. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty do inwestowania lub kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie ponosi odpowiedzialności za jego użycie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ inwestor końcowy pozostaje jedynym decydentem w zakresie zajmowanej pozycji na swoim rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z ewentualnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa na podstawie takich informacji, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i że możesz zaakceptować potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Nowa Agencja Bugatti w Polsce - 4Legend.com - AudiPassion.com