Teoria Względności Einsteina zostanie ponownie przetestowana

W centrum galaktyki Drogi Mlecznej, w odległości 26 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, znajduje się supermasywna czarna dziura znana jako Sagittarius A. Z masą wynoszącą około 4 miliony Słońc, ten kolosalny kosmiczny obiekt posiada niezwykle silną grawitację. Kiedy coś takiego jak gwiazda przelatuje przy zewnętrznej krawędzi czarnej dziury, jej ogromne grawitacyjne przyciąganie przyspiesza gwiazdę do prędkości nawet 30 milionów kilometrów na godzinę - czyli około 3% prędkości światła. Krótka lista gwiazd, które z dużą prędkością zbliżają się do Sagittarius A jest znana jako gwiazdy S.

Jedna z gwiazd S nazywana jest Source 2 (znana również jako S0-2 lub S2). Po prawie 16 latach oczekiwania, astronomowie przygotowują się do obserwacji S0-2, ponieważ w ciągu kilku najbliższych miesięcy jej orbita zaprowadzi ją w bliskie otoczenie czarnej dziury. Wydarzenie i jego obserwacja będzie stanowiło kolejny, surowy test Ogólnej Teorii Względności Einsteina. Do zeszłego tygodnia panowało wśród astronomów zaniepokojenie z tego względu, iż podejrzewano, że gwiazda S2 jest układem podwójnym, co znacznie skomplikowałoby testy OTW.

Na szczęście, w badaniu opublikowanym na początku lutego w The Astrophysical Journal, zespół astronomów stwierdził, że S0-2 nie posiada towarzysza binarnego, który zakłócałby dokładne pomiary wymagane do przetestowania Teorii Einsteina. Na podstawie ostatnich obserwacji zespół stwierdził, że nawet jeśli S0-2 ma towarzysza, jego masa jest zbyt mała, aby wpłynąć na wyniki planowanego testu.

Dokładniej mówiąc, naukowcy mają zamiar przetestować zjawisko grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni, które jest odgałęzieniem Teorii Względności. OTW przewiduje, że siła grawitacji jest wynikiem obecności masywnych obiektów zniekształcających czasoprzestrzeń. Według teorii, niezwykle masywne obiekty deformują czasoprzestrzeń tak bardzo, że odległości pomiędzy dwoma punktami na siatce czasoprzestrzeni się skracają, a sam czas płynie wolniej.

Kiedy gwiazda zbliża się zbyt blisko bardzo masywnego obiektu, takiego jak Sagittarius A*, światło emitowane przez gwiazdę musi wydostać się z “grawitacyjnej studni” w czasoprzestrzeni. Pobiera to niezwykle duże ilości energii z fotonów światła gwiazdowego i rozciąga światło na dłuższe fale, które przybiera czerwoną barwę.

S0-2 jest ważną gwiazdą w kwestii testowania zjawiska grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni, ponieważ zbliża się do Sagittarius A* na odległość zaledwie 17 godzin świetlnych (trzykrotnie większy dystans niż odległość pomiędzy Słońcem a Plutonem). Ostatnie takie zbliżenie miało miejsce 16 lat temu. Chociaż astronomowie już wtedy wiedzieli, że S0-2 dokona bliskiego przejścia obok czarnej dziury, nie posiadali wówczas odpowiednich instrumentów, aby zaobserwować grawitacyjne przesunięcie ku czerwieni w świetle gwiazdy.

Źródło: astronomy.com