Starożytne migracje w Azji Południowo-Wschodniej

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania szkieletów liczących 4000 lat pozwoliły ustalić, że migracja ludzi w Azji Południowo-Wschodniej pomogła w rozpowszechnieniu rolnictwa i języków w tym regionie.

Chińscy rolnicy uprawiający proso i ryż rozprzestrzenili się na wielkim obszarze rozciągającym się od Wietnamu aż po Birmę, gdzie łączyli się z tamtejszymi myśliwymi-zbieraczami w większe grupy. Naukowcy zidentyfikowali dwie migracje chińskich rolników na południe kontynentu, które miały miejsce odpowiednio 4000 i 2000 lat temu. Doprowadziły one do rozwoju rolnictwa w Azji Południowo-Wschodniej oraz rozprzestrzenienia się języków austroazjatyckich, którymi do tej pory posługują się mieszkańcy tego regionu.

Dowodów na wspomniane migracje i ich skutki dostarczają analizy DNA odkrytych szkieletów, jak i pozostawione przez rolników narzędzia i ceramika pochodząca z terenów starożytnych Chin. Gromadzone przez lata dowody pozwalają naukowcom sugerować, że rolnictwo w Azji Południowo-Wschodniej pojawiło się około 4000 do 4500 lat temu. Co więcej, austroazjatyckie języki zawierają słowa opisujące ryż i agrokulturę sugerujące, że przybysze z Chin również posługiwali się austroazjatyckim językiem.

Badania DNA polegały na pobraniu jego próbek z 18 szkieletów znalezionych na terenach dzisiejszego Wietnamu, Birmy, Kambodży i Tajlandii datowanych na 1700 - 4100 lat. Owe badania były znacznie utrudnione ze względu na warunki klimatyczne panujące w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wilgotność i temperatury są znaczne. Zdecydowanie nie sprzyja to konserwacji kwasu deoksyrybonukleinowego. Grupa pod przewodnictwem współautora badań Rona Pinhasiego, archeologa Uniwersytetu Wiedeńskiego odkryła niedawno, że ludzkie DNA ma największą szansę na przetrwanie w czaszce otaczającej struktury ucha wewnętrznego, która ma szczególnie gęstą tkankę. To właśnie z tych fragmentów kości pobrane zostało DNA starożytnych rolników.

Następnie, DNA starożytnych rolników zostało porównane z DNA obecnych mieszkańców terenów Azji Południowo-Wschodniej. Analiza wykazała bliski związek genetyczny z dzisiejszymi użytkownikami języków austroazjatyckich, zwłaszcza w południowych Chinach. W kilku przypadkach pojawiły się genetyczne oznaki dodatkowego pochodzenia myśliwych-zbieraczy, prawdopodobnie nabytego w Azji Południowo-Wschodniej. Badania są wciąż na wczesnym etapie i naukowcy przewidują, że w przyszłości odkryte zostaną kolejne dowody na większą ilość migracji i krzyżowania się poszczególnych grup ludzi w Azji.


Obserwuj @glodniwiedzy - znajdziesz tu najciekawsze informacje ze świata.


Źródło: sciencenews.org