Prehistoryczne malowidła ujawniają wiedzę wczesnych ludzi o astronomii

Najstarsze, przedstawiające zwierzęta malowidła, mogą w rzeczywistości reprezentować gwiezdne konstelacje. Przeprowadzone przez naukowców analizy sugerują, że ludzie mogli za ich pomocą oznaczać ważne dla siebie wydarzenia, takie jak pojawienie się komety na niebie. Mowa tu o ludziach, którzy żyli 40 000 lat temu.

Popularnym wyobrażeniem o żyjących w tamtych czasach ludziach są polowania na mamuty, a nie korzystanie z dość zaawansowanej, jak na tamte czasy, astronomii. 40 000 lat temu neandertalczycy wciąż żyli na terenie dzisiejszej Europy. Jak się jednak okazuje, praludzie byli bardziej inteligentni niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

Według naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu, być może już 40 000 lat temu ludzie śledzili czas, wykorzystując wiedzę o tym, jak pozycja gwiazd powoli zmienia się na przestrzeni tysięcy lat. Przeprowadzone analizy sugerują, że ludzie ludzie rozumieli efekt spowodowany stopniowym przesunięciem osi obrotu Ziemi. Odkrycie tego zjawiska przypisywano wcześniej starożytnym Grekom. Z badań wynika, że w okolicach czasu, w którym wymarli neandertalczycy, ludzie mogli określać daty do 250 lat w przeszłość.

Wiedza o astronomii mogła pomóc prehistorycznym ludziom w nawigacji na otwartym morzu, co miało wpływ na migrację człowieka po świecie.

We wszystkich badanych miejscach - Hiszpanii, Turcji, Hiszpanii i Niemczech - naukowcy odkryli, iż ludzie stosowali tę samą metodę przechowywania danych, opartą na astronomii. Badane znaleziska są oddalone od siebie w czasie o dziesiątki tysięcy lat. Dla przykładu, datowane na 11 tysięcy lat kamienne rzeźby w Gobekli Tepe we współczesnej Turcji, interpretowane są jako symbol uderzenia komety. Uważa się, że katastrofa doprowadziła do powstania mini epoki lodowcowej znanej jako młodszy Dryas.

Naukowcy uważają również, że udało im się odczytać prawdziwe znaczenie malowideł w słynnej jaskini Lascaux na terenie dzisiejszej Francji. Sugerują oni, że obrazy mogą przedstawiać uderzenie komety, które miało miejsce około 15 200 lat temu. Zespół potwierdził swoje odkrycia porównując wiek wielu przykładów sztuki jaskiniowej - znany dzięki datowaniu chemicznym stosowanych farb - z pozycjami gwiazd w czasach prehistorycznych.

Najstarsza na świecie rzeźba, wykonana z kła mamuta figurka o wysokości 28 cm sprzed 38 000 lat, również została uznana za zgodną z tym starożytnym systemem przechowywania czasu.

Jeśli założenia naukowców się potwierdzą, będziemy musieli spojrzeć na rozwój człowieka z całkowicie nowej perspektywy. Perspektywy, która zakłada, że praludzie posiadali znacznie większą wiedzę i umiejętności niż dotychczasowe badania mogły na to wskazywać.


Source: Eureka Alert