Odkryto jedne z najstarszych ludzkich śladów w Ameryce Północnej

Zespół archeologów pod przewodnictwem Duncana McLarena odkrył 29 odcisków ludzkich stóp na brzegu wyspy Calvert w Kolumbii Brytyjskiej, osadzonych w warstwie jasnobrązowej gliny, 60 centymetrów poniżej dzisiejszego poziomu piaszczystej plaży. Datowanie radiowęglowe niewielkiego, znalezionego w glinie kawałka drewna podpowiada, że ślady ludzkich stóp zostały odciśnięte od 13 317 do 12 633 lat temu, co czyni je jednymi z najwcześniejszych wyraźnych dowodów obecności człowieka na kanadyjskim wybrzeżu Pacyfiku.

Pozostawione ślady udowadniają, że ludzie byli obecni na zachodnim wybrzeżu Kanady już w końcowych stadiach ostatniego zlodowacenia, kiedy to ogromna czapa lodowa sięgała aż wybrzeży Pacyfiku w Kanadzie. Wydaje się więc, że w pewnym momencie warstwa lodu oddaliła się od terenów przybrzeżnych, tworząc niewielkie obszary rozmrożonego lądu, na tyle duże, aby były one w stanie podtrzymać obecność roślin i zwierząt - w tym ludzi, jeśli znaleźli sposób by się tam dostać. Możliwe, że pierwsi Amerykanie po przejściu przez most Beringia przedostali się na południe poruszając się wzdłuż krawędzi lodowca Kordylierów.

Jeśli powyższe założenia są prawidłowe, to ludzie do poruszania się po wybrzeżu wykorzystywali najprawdopodobniej jakiś rodzaj łodzi. Niestety, na wyspie Calvert nie odnaleziono ich pozostałości, a najstarsze, jak do tej pory odkryte jednostki pływające pochodzą sprzed 9 600 do 10 200 lat i zostały znalezione w Holandii. Mimo, iż poziom morza w okolicach wyspy Calvert był w tamtym okresie o dwa lub trzy metry niższy niż obecnie, była ona wciąż odcięta od stałego lądu.

Znalezisko jest ważne z tego względu, że ilość odkrytych śladów ludzkiej aktywności na zachodnim wybrzeżu Kanady w czasach ostatniej epoki lodowcowej jest niewielka. Na dalekiej północy znaleziono małą ilość stanowisk archeologicznych z tamtego okresu, a wiek większości z nich jest datowany na 12 700 do 11 800 lat, czyli pochodzą z wyraźnie późniejszego okresu. Kilka starszych, pozostawionych przez ludzi śladów zostało odkrytych w południowej części Kolumbii Brytyjskiej i na jej północnym zachodzie, czy też na pacyficznym wybrzeżu USA oraz znacznie dalej na południe w Ameryce Południowej, w tym datowane na 14 000 lat odciski stóp w Argentynie i 14 600 lat w Chile.


Obserwuj @glodniwiedzy - znajdziesz tu najciekawsze informacje ze świata.


Źródło: ARS Technica