Oceaniczny magnetyzm naszej planety

Prowadzona przez Europejską Agencję Kosmiczną misja Swarm ma za zadanie badać pole magnetyczne naszej planety, a dokładniej mówiąc obserwować jego zachowanie, zachodzące zmiany i sposób, w jaki jest generowane. Zebrane w ostatnim czasie przez przez satelity Swarm dane, rzucają nowe światło na interakcje powstające pomiędzy polem magnetycznym, a oceanami.

Misja Swarm oparta jest na trzech satelitach (Alpha, Bravo i Charlie), które okrążają Ziemię po orbicie polarnej od 2013 roku skąd analizują magnetyczną osłonę naszej planety. Osłonę, która powstaje w wyniku zachodzących w jądrze Ziemi reakcji. Na jej funkcjonowanie ma wpływ wiele czynników, takich jak obecność namagnesowanych skał, czy też pokrywające większą część planety - oceany.

Kiedy słona, oceaniczna woda przepływa przez pole magnetyczne generowany jest prąd elektryczny, który z kolei wytwarza impuls elektromagnetyczny. Jednakże, powstałe pole magnetyczne jest niezwykle małe, przez co trudne do zauważenia. Konstelacja satelitów Swarm wykryła “oceaniczne pole magnetyczne”, a co więcej, przeprowadziła jego dokładną analizę.

Jak informuje Nick Olsen z Politechniki Duńskiej, satelity Swarm zostały wykorzystane do pomiarów magnetycznych sygnałów płynących od powierzchni do dna oceanicznego, co pozwoliło naukowcom ustalić w jaki sposób woda porusza się na poszczególnych głębokościach. Co więcej, ponieważ oceany absorbują ciepło z powietrza, śledzenie sposobu jego dystrybucji i magazynowania, szczególnie na głębokościach, jest ważne dla zrozumienia zmieniającego się klimatu. Otrzymane podczas badań wyniki mają zostać również wykorzystane do lepszego poznania własności elektrycznych ziemskiej litosfery oraz górnego płaszcza.


Obserwuj @glodniwiedzy - znajdziesz tu najciekawsze informacje ze świata.


Źródło: ESA