Największe płazy świata zagrożone wyginięciem

Według najnowszych badań, największy płaz na świecie - Salamandra olbrzymia chińska - dzieli się na co najmniej pięć gatunków, z których wszystkie są zagrożone wyginięciem. Dodatkowo, autorzy przeprowadzonych badań twierdzą, iż dotychczasowe praktyki ochronne mogą prowadzić do krzyżowania się przedstawicieli owych gatunków, co ostatecznie doprowadzi połączenia ich w jeden, różniący się od pierwotnego gatunek.

Głównym siedliskiem Salamandry olbrzymiej są rzeki w południowo-zachodnich Chinach, gdzie niegdyś były bardzo powszechne. Na skutek polowań i zwiększającego się poziomu zanieczyszczeń wód ich liczebność drastycznie zmalała. Obecnie są w dużych ilościach hodowane w celu zaspokojenia popytu na luksusowe produkty żywnościowe. Chiński rząd podjął działania mające na celu zwiększenie populacji dzikich zwierząt i zachęca do wypuszczania na wolność osobników hodowanych w gospodarstwach rolnych. Nie jest jednak jasne, czy salamandry hodowlane są genetycznie tożsame z dzikimi przedstawicielami tego gatunku.

Salamandry olbrzymie chińskie osiągają długość 1,8 metra i posiadają ciemnobrązowe, czarne lub zielonkawe, z nieregularnie rozmieszczonymi, ciemnymi plamkami ubarwienie. Głowa i tułów płaza są spłaszczone grzbietobrzusznie, a ogon spłaszczony bocznie. Przeciętna dorosła salamandra waży od 25 do 30 kg. Pokarm zwierzęcia stanowią przede wszystkim owady, żaby oraz ryby.

W ramach badań, naukowcy przeanalizowali DNA 70 dziko żyjących salamander i 1034 osobników hodowanych w gospodarstwach rolnych. Wyniki były dość zaskakujące. Okazało się, że dzikie salamandry można podzielić na 5 bardzo odrębnych grup genetycznych, które wykształciły się na przestrzeni ostatnich 10 milionów lat. Dla porównania, salamandry pochodzące z hodowli charakteryzowały się ekstensywnym zróżnicowaniem genetycznym.

Oznacza to, że wypuszczanie ich na wolność może prowadzić do “zanieczyszczenia” puli genetycznej dziko żyjących osobników, potencjalnie powodując wyginięcie odrębnych, lokalnych gatunków salamandry poprzez krzyżowanie się. Nie pocieszający jest również fakt, że przypadku spełnienia się najgorszego scenariusza zakładającego wymarcie dzikiej populacji Salamandry olbrzymie chińskiej, świat straci nie jeden, a pięć gatunków największych płazów świata. Pozostałe w gospodarstwach rolnych salamandry będą stanowić jedynie połączenie tych pięciu gatunków.


Obserwuj @glodniwiedzy - znajdziesz tu najciekawsze informacje ze świata.


Źródło: sciencemag.org