Mniej tam, nowy trend mający przywrócić naturalne warunki w ekosystemie wodnym

Znajdująca się w rejonie zachodniej Hiszpanii tama Yecla de Yeltes, przez przeszło pół wieku zaopatrywała okoliczną społeczność w wodę pitną. W kwietniu bieżącego roku władze Hiszpanii zdecydowały się na rozbiórkę niedziałającej już tamy. Ten największy dotychczas projekt usuwania zapór wodnych w krajach Unii Europejskiej spotkał się z dużym poparciem ekologów. Spodziewają się oni znaczących korzyści dla lokalnej flory i fauny, przede wszystkim dzięki usunięciu przeszkody dla wszelkich gatunków ryb, szczególnie zagrożonych wyginięciem małych ryb karpiowatych.

Nowy trend

Podobne przedsięwzięcia mają miejsce w wielu europejskich krajach. Chociaż większość naukowców patrzy na nie przychylnym okiem, to pojawiają się głosy apelujące o pogłębienie badań w tym zakresie i przyjrzenie się potencjalnym efektom niepożądanym. Rzeki Europy poprzecinane są wieloma, często niewielkimi i nie funkcjonującymi już tamami. Chociaż w swoim czasie pełniły ważną rolę, zapewniając dopływ wody oraz dostarczenie energii rozwijającym się wokół nich społecznościom, to obecnie stanowią zagrożenie dla endemicznych gatunków ryb i innych dzikich zwierząt.

Tamy zaburzają naturalny bieg systemów rzecznych” - podkreśla Jeroen van Herk, kierownik projektu Dam Removal Europe, zrzeszającego grupę działaczy, chcących przywrócić naturalny przebieg rzek na starym kontynencie. „Długie odcinki rzek, które niegdyś płynęły swobodnie od źródła do ujścia, zostały przekształcone w serię dużych zbiorników stojącej wody, które utrudniają migrującym rybom dotarcie do tarlisk w górnym biegu rzeki” - dodaje.

Unia Europejska pionierem

Według danych zebranych przez Dam Removal Europe, w przeciągu ostatnich 20-25 lat rozebranych zostało co najmniej 5 tysięcy małych tam i zapór wodnych na rzekach Francji, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Proces ten nabrał rozpędu po wprowadzeniu unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej w 2000 roku, wymagającej od państw członkowskich poprawy ochrony środowiska wód lądowych.

Niestety podczas gdy stare zapory wodne są stopniowo usuwane, w innych regionach geograficznych powstają nowe. Na terytorium obejmującym Bałkany planowana jest budowa około 2800 elektrowni wodnych, w tym na kilku ostatnich nietkniętych działalnością ludzką rzek na kontynencie.


Źródło: Nature