Dwuletnia przerwa w działaniu Wielkiego Zderzacza Hadronów

Przez najbliższe dwa lata Wielki Zderzacz Hadronów (LHC), największy na świecie akcelerator cząstek, przechodził będzie przez modyfikacje. Urządzenie, w obecnej wersji, zostało po raz ostatni uruchomione 3 grudnia. Planowane prace umożliwią zwiększenie mocy urządzenia do docelowych 14 trylionów elektronowoltów (TeV).

Znajdujący się w laboratorium fizyki cząstek stałych CERN w Genewie akcelerator jest największą maszyną świata. Za jego pomocą, od 2015 roku przeprowadzone zostały kolizje 16 biliardów protonów, kiedy to osiągnął swoją obecną energię na poziomie 13 trylionów TeV. Głównym celem eksperymentów prowadzonych w LHC jest lepsze poznanie cząstek elementarnych.

Zasadnicze elementy LHC znajdują się w tunelu w kształcie torusa o długości około 27 km, położonym na głębokości od 50 do 175 m pod ziemią - autor  zdjęcia: Maximilien Brice, CERN

Jednym z największych odkryć dokonanych za pomocą LHC było potwierdzenie istnienia bozonu Higgsa - cząstki elementarnej, której istnienie postulowane było przez model standardowy. Cząstka nosi nazwisko fizyka Petera Higgsa, który w 1964 roku, wraz z pięcioma innymi naukowcami, zaproponował mechanizm, który sugerował obecność takiej cząstki. 10 grudnia 2013 r. dwóch fizyków, Peter Higgs i Francois Englert, otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za swoje teoretyczne przewidywania.

Planowane prace nad Wielkim Zderzaczem Hadronów podłożą również podwaliny pod kolejną, planowaną na przyszłe lata modernizację. Modernizacja ta, która ma być gotowa do 2026 r., zwiększy częstotliwość zderzania protonów co najmniej pięciokrotnie. Modyfikacje zwiększą potencjał akceleratora w zakresie nowych odkryć w dziedzinie fizyki.


Source: Science News